LISTSERV mailing list manager LISTSERV 16.0

Help for Subscriber's Corner


Subscriber's Corner

Subscriber's Corner

Report Format

Help for Report Format


Search Options

Help for Show Lists


My Lists

My Settings

LIST.ECOMPASS.NL (37 Lists)


Check All | Uncheck All

 

List NamesAscending

List Descriptions

AEGIS-CRG-RESOURCE-EXTRACTION
AEGIS CRG Resource Extraction in Africa
This is the email list for the members of the AEGIS CRG ´Resource Extraction in Africa´.
AEGIS-L
Discussion list of the Africa-Europe Group for Interdisciplinary Studies
 
ALGEMEEN-DJA
De Jonge Akademie, Algemeen
 
ARCHWEB-L
Archeologie in Nederland
Mailinglijst met nieuws over onderwerpen en ontwikkelingen in de Nederlandse archeologie.
BIOMEDBIB
Discussielijst KNVI-BMI
 
BVF-PLATFORM
Discussielijst van de Vereniging BVF-Platform
De Vereniging BVF Platform is opgericht door en voor
biologischeveiligheidsfunctionarissen. De Vereniging beoogt de ontwikkeling van de
biologische veiligheid in alle facetten van het vakgebied te bevorderen. De
Vereniging wil dat bereiken door een trefpunt te zijn voor alle
biologischeveiligheidsfunctionarissen in Nederland. Centraal staat onderlinge
ondersteuning bij het uitoefenen van taken in het kader van de wet- en regelgeving
inzake het vervaardigen en toepassen van genetisch gemodificeerde organismen.
Daarnaast richt de Vereniging zich op ondersteuning van hen die in hun werk te
maken hebben met vragen over veilig werken met (schadelijke) micro-organismen.
De Vereniging stimuleert uitwisseling van kennis, ondermeer door het geven van
informatie en het organiseren van studiebijeenkomsten. De Vereniging wil
praktijkgericht onderzoek bevorderen en de belangen van leden behartigen bij
overheden en andere instanties.
CAMBIN
lijst voor de bibliothecarissen van de academische medische bibliotheken binnen UKB.
 
CCZ-L
Discussielijst voor Ziekenhuisbibliothecarissen
De CCZ discussielijst is bedoeld voor de samenwerkende beroepsgroep van
ziekenhuisbibliothecarissen en informatiespecialisten in de zorg in Nederland. De
CCZ was een aparte werkgroep van de afdeling BMI in KNVI-verband. De aparte
discussielijst is gehandhaafd vanwege de specifieke onderwerpen
waarmee de kleine ziekenhuisbibliotheken te maken hebben.

CCZ heeft geen moderator of redacteur. Deze lijst is uitsluitend bedoeld voor
PROFESSIONELE communicatie; persoonlijk en commercieel berichtenverkeer
wordt niet op prijs gesteld.

Wanneer u zich aanmeldt voor de mailinglijst, hetzij door een mail aan de
beheerders of doordat u zich aanmeldt via deze site, geeft u actief aan dat u
zich aanmeldt voor deze mailinglijst en stemt u in met de verwerking van
uw persoonsgegevens ten behoeve van de mailinglijst op deze site. U kunt ten
alle tijde op deze site zelf uw persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen.

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. CCZ
is een gewezen werkgroep die opgegaan is in de BMI dat onderdeel is van de
Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals. Voor ons
privacybeleid verwijzen wij daarom naar de privacyverklaring die op de website
van de KNVI gepubliceerd staat. Hierin informeren wij u over hoe wij met
persoonsgegevens omgaan.

De mailinglijsten worden beheerd op het E-compass-platform. U kunt hier
hun bijgewerkte privacybeleid bekijken: https://www.ecompass.nl/cookie-policy
CREA-CPS
CREA-CPS Applied Creativity
 
DJA-ALUMNI
Alumnileden van De Jonge Akademie
 
ELIAS
Discussion list on library and documentation matters with regards to African Studies
 
ENSIL-LIST
ENSIL-list: European Network for School Libraries and Information Literacy
 
EU-MANAGERS
Discussielijst voor (potentiele) ARMA-NL leden (www.armanl.nl; ledenadmin@armanl.nl).
 
EUROPEANA-CLIMATE
Discussion list for Europeana Climate
Discussion list for Europeana Climate participants
EUROPEANA-COMMUNICATORS
Discussion list for Europeana Communicators
Discussion list for Europeana Communicators participants
EUROPEANA-COPYRIGHT
Discussion list for Europeana Copyright
Discussion list for Europeana Copyright Community Members
EUROPEANA-EDUCATION
Discussion list for Europeana Education
Discussion list for Europeana Education participants
EUROPEANA-IMPACT
Discussion list for Europeana Impact
Discussion list for Europeana Impact participants
EUROPEANA-RESEARCH
Discussion list for the Europeana Research Community
Discussion list for Europeana Research Community members
FGM
Mailcirkel van de Federatie Grote Monumentengemeenten
Mailcirkel van de Federatie Grote Monumentengemeenten.
GGZ-I-GROEP
Discussielijst Bibliothecarissen Psychiatrische Zorginstellingen
 
HANNAHS-MAILINGLIST-NAME
HANNAHS-MAILINGLIST-NAME
 
IAVM-L
Forum voor Veiligheids-/Arbo- en Milieukundigen
 
IN-DCC-NL
Discussielijst IN Nederland
 
IVMNEWSLETTER
Newsletter Institute for Environmental Studies (IVM), Vrije Universiteit Amsterdam
 
ME-NET
Voor betrokkenen bij ME/FM/Lyme ziekten
 
NBV-L
Discussielijst van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging (NBV)
 
NBV_BESTUUR_L
Besloten discussielijst voor het bestuur van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging
 
NEDBIB-L
Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
Deze lijst is bedoeld voor communicatie tussen Nederlandstalige
bibliotheekmedewerkers.

This list is intended for communication between Dutch speaking
library and information professionals. See
http://nedbib.reuser.biz for further details.
NKI-AVL_MAILING
NKI-AVL_Head&Neck_mailing
 
RDM
Discussielijst RDM in Nederland
 
WB-DJA
Discussielijst trac� Wetenschapsbeleid De Jonge Akademie
 
WEBENZ
Discussielijst voor de leden van WEB&Z
 
WM-DJA
Discussielijst trac� Wetenschap en Maatschappij De Jonge Akademie
 
WSF-ONLINE
Plusbibliotheken: overleg online functionarissen
 
WSFIBL-L
Vergadermedium van de WSF IBL medewerkers
 
WSWB-L
Discussielijst voor leden WSWB
 
   

Help for Lists per Page
LIST.ECOMPASS.NL

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager