Print

Print


Beste Gerard en andere Nedbib-lezers,

> Enige weken geleden (?) stond er ergens op deze lijst (?) een
> berichtje over een SGML-cursus, ik geloof in Tilburg.
> Ik kan het berichtje zo snel niet meer achterhalen, maar zou wel
> graag weten of al mijn vraagtekens in zekerheid omgezet kunnen
> worden.
> Zou iemand mij duidelijkheid kunnen verschaffen?
> Bij voorbaat dank en excuses voor alle in de vraag ingeslopen en
> aangegeven onzekerheden.

Er is op 28 november in Vaals een cursus SGML die georganiseerd wordt
door Elsevier Science in samenwerking met Ticer B.V., het Tilburg
Innovation Centre for Electronic Resources. Ticer is door de
Katholieke Universiteit Brabant opgericht om de vele vragen uit
binnen- en buitenland over de innovatie aan de KUB (digitale
bibliotheek, geintegreerde werkplekken, IT-infrastructuur) te kunnen
beantwoorden. Behalve met het geven van advies, houdt Ticer zich
bezig met het organiseren van seminars en cursussen, en met
facilities management zoals het hosten van databases.

Voor een folder over de cursus kun je terecht bij Elsevier Science,
Mrs. S. Kemp, Postbus 211, 1000 AC Amsterdam, telefoon 020-4853654,
telefax 020-4853354, e-mail [log in to unmask]

Jola van Luyt
Ticer b.v.