In de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA 2.0) vindt u de belangrijkste nationale onderzoeksvragen binnen de archeologie. Deze vragen geven inzicht in de kansen die er liggen om kennis te ontwikkelen. Maar, hoe werkt de NOaA in de praktijk? Wat vinden de gebruikers ervan? Op deze en meer vragen heeft het Projectteam Onderzoeksagenda’s van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) antwoord proberen te krijgen.

Het evaluatieverslag met de onderzoeksresultaten, aanbevelingen en geplande vervolgacties is inmiddels gepubliceerd. Een van de aanbevelingen is om op de website meer voorbeelden te tonen van: onderzoeken waarvan het resultaat duidelijk bijdraagt aan het beantwoorden van een specifieke NOaA-vraag Ún onderzoeken waarin onderbouwde keuzes zijn gemaakt in het veld of bij de uitwerking op basis van wetenschappelijke kaders en een taakstellend budget.

Wij willen deze aanbevelingen graag realiseren maar hebben daar wel uw hulp bij nodig. Kent u een onderzoek, of heeft u zelf aan een project gewerkt dat aan bovenstaande voldoet en dus interessant is om op de website te publiceren? Laat het ons voor 1 mei 2021 weten door te mailen naar: 
[log in to unmask].

 

Met vriendelijke groet,

 

Tessa de Groot

 

Specialist Archeologie, Onderzoeker Romeinse tijd

..................................................................................
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Smallepad 5 | 3811 MG | |
Postbus 1600 | 3800 BP | Amersfoort
..................................................................................

T (033)4217607

M 0611364814
F (033)4217799
[log in to unmask]
www.cultureelerfgoed.nl
..................................................................................
Dinsdag t/m vrijdag
..................................................................................