Print

Print


Graag nodigt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) u uit voor een virtueel Archeologieplatform op donderdagmiddag 18 maart 2021 van 15.00 - 17.00 uur.

Het thema is:

Stadslandbouw en ruralisering in (post) middeleeuwse steden. Voedselproductie voor en door stedelingen van 1250-1950.

In het kader van het Oogst van Maltaprogramma heeft de UvA hier onderzoek naar gedaan. De resultaten hiervan worden deze middag gepresenteerd door Annika Blonk, Anja Fischer en Heleen van Londen. Vervolgens zullen Peter Bitter (gemeente Alkmaar) en Nico Arts (gemeente Eindhoven) hierop reflecteren.

Voor meer informatie en aanmelden: link aanmeldpagina<https://www.mailinglijst.nl/mailings/show.aspx?mai=167478&mem=3135&a=12697827&hash=9AA16E7B3F21E017FA39493E1DB191D672EFF0A15187D4C37E30F125443B28DA>

Met vriendelijke groet,

Monique Eerden
Jeroen Bouwmeesterdrs. H.M.P. (Jeroen) Bouwmeester
Senior onderzoeker middeleeuwse en vroeg moderne stad / Senior Archaeologist specialising in medieval and post medieval towns
Kwaliteitsco÷rdinator Archeologie / Quality Assurance Manager Archaeology
Projectleider monitor archeologische rijksmonumenten / Manager of the monitoring project of listed archaeological sites

..................................................................................
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap / Ministry of Education, Culture and Science
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Cultural Heritage Agency
Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort
Postbus 1600 / P.O. Box 1600 | 3800 BP | Amersfoort | The Netherlands
..................................................................................
T +31 33 421 73 89
M +31 6 11 52 90 13
F +31 33 421 77 99
[log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]>
www.cultureelerfgoed.nl<http://www.cultureelerfgoed.nl/>
..................................................................................
 Jeroenbouwmeester.academia.edu<http://www.jeroenbouwmeester.academia.edu/>
www.urbanarchaeology.org<http://www.urbanarchaeology.org/>