Print

Print


Vijf jaar onderzoek naar bodemradar in boek samengevat.

De Werkgroep voor Innovatieve Meettechnieken in de Archeologie van de
Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland, verdiepte zich in de
toepasbaarheid van bodemradar. Het uitgangspunt was om bodemradar en
mogelijk nog andere technieken, beschikbaar te maken voor vrijwilligers. In
de afgelopen 5 jaar zijn projecten uitgevoerd in samenwerking met
heemkundekringen, beroepsarcheologen en historici.

Aan de hand van ruim tachtig projecten heeft de werkgroep een
gestructureerde werkwijze en interpretatiemethodiek ontwikkeld die de
bodemradar tot een zinvolle toevoeging maakt aan het arsenaal van
archeologische hulpmiddelen.

Meer informatie op de website van de AVKP (hier klikken
<https://www.awn-archeologie.nl/afdeling/avkp/echos-van-het-verleden/>).