Weet jij mensen te bereiken die in hun vrije tijd actief met archeologie bezig willen zijn? Dan is de subsidieregeling archeologieparticpatie van het Fonds voor cultuurparticipatie wellicht interessant voor jou. Het gaat erom archeologie te beoefenen, beleven, ervaren, of te gebruiken als bronmateriaal voor creatieve uitingen. Daarbij staat niet het erfgoed, maar de deelnemer centraal.

 

Voor deze vormen kan je subsidie aanvragen:

Projecten die het aantal vrijwilligers in de archeologie vergroten. Zij kunnen zelf zoeken en graven, maar bijvoorbeeld ook bezoekers ontvangen bij een opgravingslocatie, of de verslaglegging verzorgen. Voorbeeld: Erfgoed gezocht

Projecten die mensen in hun vrije tijd aan de slag laten gaan met archeologie, bijvoorbeeld tijdens evenementen. Het gaat om actief meedoen en beleven. Voorbeeld: Schat van Dalfsen

Projecten met archeologisch erfgoed als inspiratie of bronmateriaal voor creatieve uitingen. Voorbeeld: Opgraving!

 

Wie kan aanvragen?

Je kan subsidie aanvragen als vereniging of stichting die zich inzet voor archeologie, archeologieparticipatie of cultuurparticipatie.

 

Waar let het Fonds op?

Laat in je subsidieaanvraag zien dat in jouw project de deelnemer centraal staat. Maak ook duidelijk hoe je door dit project meer mensen of een ander publiek bereikt. Het gaat in deze regeling echt om actief meedoen.

 

Heb je vragen of wil je wat tips om een goede aanvraag te schrijven?

Onze medewerkers houden spreekuur. Elke vrijdag houden we telefonisch spreekuur van 9 - 12 uur.

Eens per drie weken op woensdag houden we spreekuur op kantoor.

Voor archeologie kun je contact opnemen met een van onze programma adviseurs Caro Burggraaf of Jan ten Berge. 030 - 233 60 30

 

Tip: sinds december is ook de regeling Erfgoedvrijwilligers open: een laagdrempelige subsidieregeling voor erfgoedvrijwilligers