Een nieuwe lente, een nieuw dendrochronologisch geluid 
19 maart 2020, RCE Amersfoort 

 

Dendrochronologisch onderzoek kan voor archeologen, musea, particuliere eigenaren van houten kunstobjecten en schilderijen, bouwhistorici, kerkbeheerders, geschiedschrijvers, kunsthandelaren en vele anderen unieke informatie opleveren. Het bestuderen van de patronen van jaarlijks wisselende ringbreedten in hout, de dendrochronologie, is de meest precieze natuurwetenschappelijke dateringstechniek. Over de rijkdom aan kennis die dendrochronologisch onderzoek kan bieden, verzorgen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer/Centraal College van Deskundigen Archeologie en de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumenten gezamenlijk een kennisbijeenkomst, op donderdagmiddag 19 maart 2020 bij de RCE in Amersfoort.

 

Nut en noodzaak van goed dendrochronologisch onderzoek en het vastleggen en delen van goed gedocumenteerde meetgegevens is het onderwerp van deze bijeenkomst. Ingegaan wordt op vragen als: ‘Welke kennis levert dendrochronologie op over het cultureel erfgoed?’, ‘Hoe stel ik als eigenaar/opdrachtgever, archeoloog, museummedewerker of bouwhistoricus de juiste eisen aan een dendrochronologisch onderzoek?’ Dit wordt belicht door een breed palet van sprekers, afkomstig uit de wereld van kunst, archeologie en architectuur. 


Afsluitend wordt een praktische handreiking met een checklist gepresenteerd en beschikbaar gesteld.


Voor meer informatie en aanmelden: 

https://www.sikb.nl/agenda/een-nieuwe-lente-een-nieuw-dendrochronologisch-geluid