Print

Print


Beste collega’s,

 Een wat luchtigervraagstuk in deze donkere dagen. Ik heb jullie hulp nodig voor belangrijkonderzoek!

 Ik heb altijd het idee gehaddat je in grote lijnen van de muzieksmaak van een archeoloog zijn specialismekunt afleiden. Dat vermoeden is echter volledig anekdotisch onderbouwd; als ikeen langharige archeoloog in een Burzum T-shirt op een ijzertijd-opgraving zielopen bevestigt dat misschien mijn bestaande beeld, maar zoals we allemaalweten betekent correlatie niet automatisch causatie. Tijd dus, om dit vraagstukgestructureerd aan te pakken.

 Ik heb een korte enquêteopgesteld (klik op de link), die in ongeveer een minuut te beantwoorden is,waarmee ik wil analyseren over er ook een causaal verband bestaat. Deresultaten worden in artikelvorm gepubliceerd in een nog te bepalentijdschrift. Voor minder dan de Ig Nobelprijs doen we het niet!

De enquête kan anoniemworden ingevuld, maar er is een prijs te winnen!


 Wie voor de prijs inaanmerking wil komen moet wel onderaan zijn e-mailadres achterlaten. E-mailadressenworden vertrouwelijk behandeld, dienen enkel voor de verloting van de prijs, enworden niet opgeslagen of voor andere doeleinden gebruikt.
Onder de inzenders wordteen exemplaar verloot van mijn binnenkort te verschijnen boek 'In de schaduwvan Ararat'. Wie daar niet op zit te wachten kan als alternatief kiezen vooreen boekenbon ter waarde van EUR 20,00, de verkoopprijs van het boek.Alvast bedankt voor het invullen!


Met vriendelijke groet,
Yannick Raczynski-Henk
 Archeologie en muziek
| 
| 
|  | 
Archeologie en muziek

Archeologie en muziek.
 |

 |

 |