Print

Print


Beste collega’s,

 

Ik wil jullie er graag op attent maken dat recent een overzichtswerk voor de Nederlandse archeozoölogie is verschenen:

 

Çakirlar, C., van den Hurk, Y., van der Jagt, I., van Amerongen, Y., Bakker, J., Breider, R., van Dijk, J., Esser, K., Groot, M., de Jong, T., Kootker, L., Steenhuisen, F., Zeiler, J., van Kolfschoten, T., Prummel, W. and Lauwerier, R., 2019. Animals and People in the Netherlands’ Past: >50 Years of Archaeozoology in the Netherlands. Open Quaternary, 5(1), p.13. DOI: http://doi.org/10.5334/oq.61

 

De link geeft toegang tot het artikel.

 

Met vriendelijke groet,

Inge van der Jagt