Geachte heer, geachte mevrouw,

 

Het NBAG organiseert samen met Brabants Heem de archeo­logische Najaarsstudiedag op zondag

3 november 2019. Het is weer gelukt om een sterk programma samen te stellen met daarin de meest deskundige sprekers over recente en grootschalige opgravingen in Noord-Brabant. Van harte nodigen wij u dan ook weer uit om deel te nemen aan deze studiedag met als thema:

 

Landelijke wonen in prehistorisch en historisch Brabant

Recente en grootschalige archeologische onderzoeken in Noord-Brabant

 

Op deze studiedag komen de verschillende recente en grootschalige archeologische onderzoeken aan bod die zijn uitgevoerd in Noord-Brabantwaarbij belangwekkende vondsten en ideeën zijn opgedaan die met name tot nieuwe inzichten hebben geleid over het landelijk wonen in Noord-Brabant. Tijdens de studiedag worden de resultaten van wetenschappelijke archeologische projecten op een directe en een toegankelijke manier nader toegelicht. Elke opgraving heeft weer iets bijzonder in zich. Dit staat garant voor een zeer interessante studiedag, waardoor u weer op de hoogte bent van de laatste stand van het archeologisch onderzoek in Noord-Brabant.

 

Locatie:           Café – Zaal ’t Vrijthof

                        Molenstraat 6

                        5688 AD Oirschot

                        Tel: 0499 – 571442

 

De kosten bedragen € 25 per persoon, te betalen in de zaal. Bij deze prijs is koffie, thee en de lunch (soep en broodjes) inbegrepen. In verband met de lunch is het noodzakelijk dat u bijgaand aanmeldingsformulier 

vóór 28 oktober 2019 stuurt naar: [log in to unmask]


Programma


10.00 uur Ontvangst

10.15 uur Opening Najaarsstudiedag Noord-Brabants Archeologisch Genootschap 2019
Peter van Nistelrooij, voorzitter van NBAG

10.30 uur Bronstijd bewoning en begraving op het Dekzandeiland Alphen-Baarle, archeologisch onderzoek Randweg Baarle
Cristian van der Linde, BAAC Archeologie, ’s-Hertogenbosch

11.15 uur Landelijke bewoning in West-Brabant, IJzertijd nederzettingen te midden van het veen? Onderzoek Wouw-Roosendaal
Hendrik Uleners, SOB Research, Heinenoord

11.45 uur Bewoning vanaf de vroegste Romeinse periode tot in de laat-Romeinse tijd in de Maasvallei, onderzoek Cuijk-De Nielt
Diederik Habermehl, Amsterdam

12.30 uur Lunch

13.30 uur Landelijke wonen op de Maaskant. Romeinse bewoning in onbekend gebied, archeologisch onderzoek Vinkel
Martijn Bink, VUhbs Archeologie, Amsterdam

14.00 uur Romeinse bewoning in de Kempen. Landelijke wonen in Veldhoven, archeologisch onderzoek Huysackers
Lucas Meurkens, Archol Leiden

14.45 uur Pauze

15.00 uur Bewoning in de Baronie op de Eikberg te Bavel, Landelijke bewoning in de 16e en 17e eeuw in West-Brabant
Elisabeth de Nes, Gemeente Breda

15.30 uur Landelijke bewoning in Midden-Brabant. Recent archeologisch onderzoek aan de zuidrand van Tilburg. Een diachroon overzicht van de resultaten
Guido van den Eynde, Gemeente Tilburg

16.15 uur Sluiting


Namens het Noord-Brabants Archeologisch Genootschap en Brabants Heem,

 

tekent met vriendelijke groet,

  

Peter van Nistelrooij, Voorzitter van het NBAG