Print

Print


Uitnodiging bijeenkomst Aanbesteden in de Archeologie - 13 november 2019

Wat komt er kijken bij het aanbesteden van een archeologisch onderzoek op land of onder het wateroppervlak, welke eisen zijn aan een dergelijk onderzoek te stellen en hoe verloopt zon onderzoek nu eigenlijk? Het antwoord op deze en andere vragen wordt gegeven tijdens deze bijeenkomst die de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gezamenlijk organiseren. Tijdens deze middag gaan sprekers in op de verschillende aspecten van aanbesteden van archeologische diensten en worden tijdens de workshops praktijkvoorbeelden besproken. Daarnaast is er veel ruimte voor vragen en discussie tijdens de plenaire sessie en de parallelle workshops. 

Aanleiding voor de bijeenkomst is het kortgeleden gepubliceerde branchedossier Archeologie. Dit branchedossier is bedoeld als wegwijzer voor archeologisch adviseurs, inkopers en aanbestedende diensten of afdelingen binnen overheden, waterschappen, maar is ook heel informatief voor marktpartijen als ontwikkelaars en ontgronders.

Datum: 13 november 2019 (graag aanmelden voor 6 november)
Tijd: 13.00 - 16.30 uur
Locatie: De Observant in Amersfoort

Link naar het programma en aanmelden

https://www.sikb.nl/nieuws/2019/bijeenkomst-aanbesteden-in-de-archeologie

 

Link naar het branchedossier Archeologie

https://www.pianoo.nl/nl/markten/brancheinformatie/archeologie