De Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA) kunt u vanaf nu vinden via www.cultureelerfgoed.nl/noaa.

 

Per 1 november houdt de domeinnaam noaa.nl op te bestaan omdat het aantal domeinnamen bij de RCE wordt gereduceerd. www.noaa.nl wordt dan vervangen door www.cultureelerfgoed.nl/noaa.

 

In de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie vindt u de belangrijkste nationale onderzoeksvragen binnen de archeologie. Deze vragen geven inzicht in de kansen die er liggen om kennis te ontwikkelen. Per onderzoeksvraag vindt u een korte toelichting en operationalisering. Waar mogelijk zijn handige publicaties, best practices en handleidingen toegevoegd die u helpen bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag.

 

Voor meer informatie mail naar [log in to unmask]