Print

Print


Beste NEDBIBBERS, 

BplusC is per direct op zoek naar iemand voor de naar invulling voor de functie Projectleider (digitale) collectie en Taalhuis, 32,0 uur/wk (0,89 fte)

De afdeling
BplusC zet zich in om het leven van alle inwoners van de regio Leiden actief te verrijken met kunst, cultuur en kennis. Kinderen, en volwassenen, stimuleren zich te ontwikkelen tot actieve, zelfstandige, creatieve, kritische en genuanceerde mensen in onze complexer wordende samenleving. Kunnen lezen en schrijven, ‘geletterd zijn’, is anno 2019 zeker belangrijk, maar vaak niet meer genoeg. Onze omgeving en de manier waarop we informatie ontvangen, veranderen. 

Dit komt tot uiting in de vijf bibliotheken, de bibliotheekbus en de Gelijke Kansen-bibliotheek. 
In Leiden en Leiderdorp zijn we een Taalhuis met hulp en advies bij (digitale) geletterdheid. Een goede verbinding van de fysieke en de digitale collectie vinden wij erg belangrijk. We volgen hierin de (landelijke) ontwikkelingen van de KB en andere partners. 


De functie
De projectleider C legt verantwoording af aan het hoofd Innovatie en Marketing en is verantwoordelijk voor het:
•	Initiëren en het (door)ontwikkelen van de (digitale) collectie algemeen en voor specifieke collecties
•	Plannen, organiseren, evalueren en bijsturen van de projecten die onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallen
•	Analyseren van en rapporteren over behaalde projectresultaten 
•	Zorgen voor kennisontwikkeling gericht op collectievernieuwing en digitale vernieuwing
•	Overleg met de betrokken afdelingen 
•	Signaleren van mogelijkheden voor samenwerkingen binnen het Taalhuis
•	Schrijven van aanvragen en verantwoordingen van subsidiabele projecten gericht op (digitale) collectie en Taalhuis


Voor een uitgebreide beschrijving van de taken en bevoegdheden verwijzen we naar de functiebeschrijving, zie https://www.bplusc.nl/media/1989/19038-functiebeschrijving-projectleider-im.pdf

Wat vragen wij
•	HBO werk- en denkniveau
•	Relevante opleiding in relatie tot collectievorming en digitale collectie 
•	Beschikt over aantoonbare kennis van (digitale) bronnen en branche gerelateerde programma’s (Taalhuis, Gelijke kansen, i-Lab)
•	Beschikt over aantoonbare netwerkervaring 
•	Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie
•	Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling)

Wat bieden wij
•	Een verantwoordelijke functie met de nodige ruimte voor het ontplooien van initiatieven
•	Schaal 7 cao Openbare Bibliotheken (min. € 2.271,--/max. € 3.010,--)


Informatie
Voor meer informatie over de functie (zie ook https://www.bplusc.nl/meer-bplusc/vacatures/vacature-projectleider-digitale-collectie-en-taalhuis/) kun je terecht bij Hélène Neerhoff, hoofd Innovatie en Marketing, email: [log in to unmask], 071 - 516 1621 of Saskia ten Houten, Projectleider Bibliotheekvernieuwing, email: [log in to unmask], 071 – 516 1517. 

Solliciteren en selectieprocedure
Wanneer deze functie je aanspreekt mail dan jouw motivatiebrief met C.V. uiterlijk 03/05/2019 aan P&[log in to unmask] onder vermelding van het vacaturenummer: P&O/19.038 Gesprekken zullen plaatsvinden in week 20 en 21.Met vriendelijke groet, 
Hélène Neerhoff 

+-----------------------------------------------------
| Verzonden via NEDBIB-L
 http://nedbib.reuser.biz voor informatie
+-----------------------------------------------------