Print

Print


Stagnatie en modernisering rond 1800

Op 10 oktober 2018 organiseert de werkgroep Stedengeschiedenis een studiemiddag onder de titel “Stagnatie en modernisering rond 1800, Vernieuwing en behoud”. Locatie: Sweelinckzaal, Universiteit Utrecht, ingang Drift 27 (bibliotheek). De studiedag is gratis voor eenieder toegankelijk; wel graag aanmelden via [log in to unmask] o.v.v. “1800”. Informatie kan worden ingewonnen bij Jan van den Noort 06-4970 6455 of via www.stedengeschiedenis.nl.

Programma
Voorzitter: Dr. Roos van Oosten (universitair docent Stadsarcheologie, Universiteit Leiden)
13:00-13:30  Drs. Minke Walda MA (architectuurhistoricus, promovendus Vrije Universiteit Amsterdam) over Afbraak en verval in het stedennetwerk van Holland in de lange 18e eeuw
13:30-14:00  discussie
14:00-14:30  Dr.mr. Wim van Schaik (bedrijfseconoom en jurist, promotie Universiteit Utrecht) over Utrechtse dorpsbesturen 1780-1830 die er erg lang in slaagden om hun autonomie te behouden
14:30-15:00  discussie
15:00-15:30  koffie en thee
15:30-16:00  Drs. Merel Klein (historicus, promovendus Universiteit van Amsterdam) over Een milieugeschiedenis van Amsterdam (1815-1865)
16:00-16:30  discussiehttp://www.jvdn.nl
_____________________
Dr. Jan van den Noort
Schoonderloostraat 77
3024 TT Rotterdam
06-4970 6455
[log in to unmask]