Print

Print


Als dat zou kunnen... kom maar op met dat vinkje!

Groet,
Winnie Elfferich
NBD BIBLION, Zoetermeer

Op di 15 mei 2018 13:11 schreef Erwin la Roi <[log in to unmask]>:

> De eenvoudigste optie is dat alle 'leden' ergens aanvinken dat ze lid
> willen blijven van deze nieuwsgroep, dus dan moet er wel actief om een
> bevestiging gevraagd worden. Als die bevestiging uitblijft, dan wordt je
> automatisch uitgeschreven.
>
> #Arno: maar ik weet niet of dit technisch haalbaar is met deze server?
>
> Met hartelijke groet,
> Erwin la Roi
> ..vindt en verbindt informatie- en kennismanagers
>
> 0342 - 411 370
> 06 - 54 72 17 17
>
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
> [mailto:[log in to unmask]] Namens Assum, Dyoke van
> Verzonden: 15 mei 2018 12:55
> Aan: [log in to unmask]
> Onderwerp: Re: [NEDBIB-L] NEDBIB distributielijst wordt eind mei
> (voorlopig) stop gezet
>
> Is een Facebook site voor alleen aangemelde leden een idee?
>
> Met vriendelijke groet,
> Dyoke van Assum
>
> Bibliotheekmedewerker
> UB / FNWI
> Amsterdam
>
> -----Original Message-----
> From: Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
> [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Josien Feenstra
> Sent: dinsdag 15 mei 2018 10:04
> To: [log in to unmask]
> Subject: Re: [NEDBIB-L] NEDBIB distributielijst wordt eind mei (voorlopig)
> stop gezet
>
> Ik sluit me hier ook bij aan!
>
> Met vriendelijke groet / Kind Regards,
>
> Josien Feenstra​
> informatiespecialist
>
>
> Modint_logo
> MODINT ondernemersorganisatie voor mode, interieur, tapijt en textiel
> trade association for fashion, interior design, carpets and textiles
>
> ​T +31 88 810 09 56
>  E [log in to unmask]
> W www.modint.nl
> A  Arnhemse Bovenweg 100, 3708 AG Zeist
>
>
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals <
> [log in to unmask]> Namens Anita Vriend
> Verzonden: dinsdag 15 mei 2018 9:52
> Aan: [log in to unmask]
> Onderwerp: Re: [NEDBIB-L] NEDBIB distributielijst wordt eind mei
> (voorlopig) stop gezet
>
> Beste collega's,
>
> Ik sluit mij graag aan bij Herms en andere collega's die op het beëindigen
> van de discussielijst hebben gereageerd. Ik zou het heel erg jammer vinden
> als wij voortaan verstoken blijven van al die waardevolle informatie uit
> het veld. Zijn er geen alternatieve oplossingen te vinden? Ik maak deel uit
> van het netwerk Overleg Kunsthistorische Bibliotheken Nederland, dat de
> discussielijst een aantal jaren heeft omgezet naar een LinkedIn groep.
>
> Ik weet niet of dit een goede oplossing is, maar er zijn in onze
> gemeenschap vast specialisten te vinden die goed zijn geïnformeerd op het
> gebied van de nieuwe privacywetgeving en die ons hierin kunnen adviseren.
> Bijvoorbeeld Raymond Snijders, die ik zelf eens om advies heb gevraagd
> inzake een kwestie rond auteursrechten en die heel behulpzaam is. Lees eens
> zijn vakblog:
> https://rsnijders.info/vakblog/2018/04/10/juridische-kwesties-privacywet/
>
> Hartelijke groeten,
>
> AnitaVriend
> Bibliotheek
>
> Van Gogh Museum
>
> [log in to unmask]
> http://www.vangoghmuseum.nl
>
>
>
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals <
> [log in to unmask]> Namens Herms Lunenborg
> Verzonden: dinsdag 15 mei 2018 09:00
> Aan: [log in to unmask]
> Onderwerp: [NEDBIB-L] NEDBIB distributielijst wordt eind mei (voorlopig)
> stop gezet
>
> Dag Arno en collega's,
> Ik zou het in hoge mate betreuren als deze waardevolle verspreiding van
> vakinhoudelijke informatie zou stoppen. Ik denk dat niemand van de 1.600
> deelnemers enig probleem zou hebben met de privacy. En anders heb je altijd
> nog de optie om 'uit de lijst' te gaan.
> Voor mij betekent de lijst meer dan alleen het verkrijgen van informatie,
> het geeft ook de kennis van elkaar in te roepen en in voorkomende gevallen
> een zinvolle herbestemming van publicaties te vinden.
> Misschien zijn er ook nog andere opties? Met elkaar moeten we toch
> voldoende kennis hebben om dit probleem op te lossen?
>
> Met vriendelijke groet,
> Herms Lunenborg
> Bibliothecaris Nederlands Openluchtmuseum
>
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
> [mailto:[log in to unmask]] Namens NEDBIB-L automatic digest system
>
>   2. NEDBIB distributielijst wordt eind mei (voorlopig) stop gezet
> ________________________________
> Van: Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals [
> [log in to unmask]] namens Arno H.P. Reuser [[log in to unmask]]
> Verzonden: donderdag 10 mei 2018 10:45
> Aan: [log in to unmask]
> Onderwerp: [NEDBIB-L] NEDBIB distributielijst wordt eind mei (voorlopig)
> stop gezet
>
>
> Collega's,
>
> In verband met de implementatie van de GDPR / AVG die vanaf eind mei
> streng zal worden gehandhaafd leg ik de NEDBIB distributie lijst vanaf die
> datum volledig stil.
>
> Ik begrijp tot nu toe dat om mail te mogen sturen de geaddresseerde
> expliciet toestemming moet geven daarvoor. Een tikje in een aanvinkvakje is
> niet goed genoeg. Ik moet elke lijst deelnemer per e-mail om toestemming
> vragen op een of andere wijze. Dat zou betekenen dat elke deelnemer die een
> bericht wil posten op de lijst eerst aan de overige 1600 deelnemers
> toestemming moet vragen.
>
> Daarnaast moet ik naar ik begrepen heb zeer uitvoerig communiceren wat ik
> doe met de gegevens.
>
> Ik begrijp ook dat als ik niet aan de regels voldoe de boetes torenhoog
> kunnen zijn.
>
> Het is mij na veel leeswerk nog altijd onduidelijk hoe een Listserv
> distributielijst dient om te gaan met de GDPR / AVG. Ook is mij niet
> duidelijk wie nu eigenlijk de beheerder is: ik of e-compass.
>
> U begrijpt dat ik geen enkel risico wil lopen en dat ik dus de lijst eind
> mei zal stilleggen tot ik zeker weet dat ik geen risico loop.
>
>
>
> --
>
> Arno H.P. Reuser
>
> NEDBIB-L lijstbeheerder en moderator
> Zie http://nedbib.reuser.biz voor lijstinstructies en uitleg.
> ________________________________
>
>
> --
>
> Arno H.P. Reuser
>
> Reuser's Information Services
> De Wetstraat 16
> 2332 XT Leiden
> The Netherlands
>
> +31 6 3812 7715 GMT+1
> [log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]>
> Skype, Twitter, LinkedIn, Facebook
>
> http://www.opensourceintelligence.eu
> http://www.reuser.biz
>
> [cid:[log in to unmask]]<http://www.reuser.biz>
> +----------------------------------------------------- | Verzonden via
> +NEDBIB-L http://nedbib.reuser.biz voor informatie
> ++-----------------------------------------------------
>
> +-----------------------------------------------------
> | Verzonden via NEDBIB-L
>  http://nedbib.reuser.biz voor informatie
> +-----------------------------------------------------
>
> ------------------------------
>
> End of NEDBIB-L Digest - 13 May 2018 to 14 May 2018 (#2018-60)
> **************************************************************
>
> +-----------------------------------------------------
> | Verzonden via NEDBIB-L
>  http://nedbib.reuser.biz voor informatie
> +-----------------------------------------------------
> - This e-mail is intended for the addressee’s eyes only. If you are not
> the intended recipient, you are hereby kindly requested to inform the
> sender of this. In view of the electronic nature of this communication, Van
> Gogh Museum is neither liable for the proper and complete transmission of
> the information contained therein nor for any delay in its receipt. For
> information about the Van Gogh Museum, direct your browser to
> www.vangoghmuseum.nl
>
> +-----------------------------------------------------
> | Verzonden via NEDBIB-L
>  http://nedbib.reuser.biz voor informatie
> +-----------------------------------------------------
>
> +-----------------------------------------------------
> | Verzonden via NEDBIB-L
>  http://nedbib.reuser.biz voor informatie
> +-----------------------------------------------------
>
> +-----------------------------------------------------
> | Verzonden via NEDBIB-L
>  http://nedbib.reuser.biz voor informatie
> +-----------------------------------------------------
>
> +-----------------------------------------------------
> | Verzonden via NEDBIB-L
>  http://nedbib.reuser.biz voor informatie
> +-----------------------------------------------------
>

+-----------------------------------------------------
| Verzonden via NEDBIB-L
 http://nedbib.reuser.biz voor informatie
+-----------------------------------------------------