Print

Print


 
De Atlas Archeologie is online! Vanaf nu is het mogelijk om alle
geldende archeologische waarden- en beleidskaarten van de regio van
Omgevingsdienst Midden-Holland in één overzicht te bekijken. In de Atlas
zijn ook alle bij de ODMH bekende archeologische onderzoeken te zien. U
kunt zien wat de archeologische waarde van een gebied is, of een
onderzoek is uitgevoerd en of een advies is gegeven door de ODMH.

Voor informatie over de archeologie in Gouda kunt u terecht bij de heer
M. Groenendijk, de stadsarcheoloog van gemeente Gouda. Voor vragen over
archeologie in de overige regiogemeenten kunt u terecht bij het team
Bodem & Archeologie van de ODMH.

Link naar de Atlas [1] 

NB. Behalve een Atlas Archeologie is er ook een Atlas Bodem. Hier kunnen
alle milieukundige bodemrapporten binnen de regio van ODMH worden
bekeken en gedownload. Super handig voor het uitvoeren van
bureauonderzoeken!

Janneke Noordervliet
Adviseur Archeologie

Omgevingsdienst Midden-Holland
06-10219372 | [log in to unmask] 

Links:
------
[1] http://www.odmh.nl/inwoners/bodem-en-archeologie/atlas/