Print

Print


Open Access-contracten van Springer & Elsevier met Nederlandse universiteiten zijn nu openbaar, mede dankzij een WOB-verzoek van oud-onderhandelaar Leo Waaijers.
 
ScienceGuide meldt:
“Nu beide uitgevers hun strijd voor geheimhouding hebben gestaakt lijkt de zaak tot een einde te zijn gekomen. Op 2 juli jongstleden maakte ook de UvA, de enige universiteit die bezwaar aantekende tegen het WOB-verzoek, bekend dat ook hun contracten binnenkort openbaar gemaakt zullen worden. Wellicht dat daaruit blijkt waarom deze instelling als enige een andere route koos dan de rest van de VSNU.
Toch komt er uit de beide contracten naar voren dat de uitgevers met terughoudendheid bewegen in de richting van open access. Deze beweging gaat gepaard met een bijpassende prijsstijging die de uitgevers naar eigen zeggen moet compenseren voor de misgelopen inkomsten. Al met al lijkt er dus aan het basisprincipe van het verdienmodel van de uitgevers, en hun relatie met de instellingen weinig veranderd te zijn.”
Zie verder http://scienceguide.nl/201707/open-access-contract-springer-openbaar.aspx 
 
Zie ook: http://openaccess.nl/nl/in-nederland/uitgeversdeals
 
Jos Damen
ASC  Leiden
 
 
 
+----------------------------------------------------- | Verzonden via NEDBIB-L http://nedbib.reuser.biz voor informatie +-----------------------------------------------------