Print

Print


Voor de nieuwe website van het CBS heb ik een inventarisatie gemaakt van de toepassing van elementen uit Dublin Core en Schema.org.

Op de website zullen die worden gebruikt voor artikelen, zelfstandige publicaties en afleveringen in series. Ik ben benieuwd naar jullie commentaar en suggesties voor de velden die ik wil gebruiken.

 

Overzicht van metadata elementen hun voorbeelden in Schema.org en Dublin Core

 

 

Informatietypen/

velden

Schema.org

Dublin Core

Andere

Artikel

https://schema.org/Article

dcterms:bibliographicCitation[1]

 

Auteur

https://schema.org/author

dcterms:creator

 

Geografie[2]

https://schema.org/Place

dcterms:spatial

Geonames

Informatietype

https://schema.org/CreativeWork[3]

dcterms:type[4]

 

Identificatie

?

dcterms:identifier

 

ISBN

https://schema.org/isbn

dcterms:bibliographicCitation,

dcterms:identifier

 

ISSN

https://schema.org/issn

dcterms:bibliographicCitation,

dcterms:identifier

 

Nummer/Aflevering

https://schema.org/issueNumber

dcterms:bibliographicCitation

 

Publicatiedatum:

dag,maand,jaar

https://schema.org/datePublished

dcterms:issued, dcterms:modified, dcterms:created

 

Relaties[5]

https://schema.org/hasPart

dcterms:relation, dcterms:hasPart

 

Serie/reeks

https://schema/Periodical,

https://schema.org/isPartOf

dcterms: isPartOf, dcterms:hasPart

 

Taal

https://schema.org/inLanguage

dcterms:language

 

Trefwoorden

https://schema.org/keywords

dcterms:subject

 

Titel

https://schema.org/name

dcterms:title

 

Tijd/Periode[6]

https://schema.org/StartDate

https://schema.org/endDate

dcterms:period[7]

 

Samenvatting

https://schema.org/description

dcterms:description

 

Uitgever

https://schema.org/publisher

dc;publisher

 

 

 

Dublin Core voldoet vooral voor de identificering van een publicatie niet goed. Alles valt wat dat betreft in het element bibliographicCitation. Beter is het hiervoor schema.org te gebruiken , dat wel belangrijke elementen daarin identificeert.  Wat serie, informatietype, geografie en periode vind ik Dublin Core ook nogal vaag.

Voor Periode, Informatietype en Geografie zal een nadere aanduiding of invulling moeten worden gebruikt. Wat Geografie betreft is dat misschien wat te specifiek. Ik verwacht niet dat we speciale artikelen zullen hebben over individuele steden, maar het zou kunnen.

 

[1] Dublin core heeft geen goed onderscheiden elementen voor een bibliografische beschrijving.

2 Het geografisch onderwerp waarover het artikel gaat.

3 Zie in de lijst de typen onder “CreativeWork”: https://schema.org/docs/full.html

4 Zie de DCMI Type Vocabulary: http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/

5 Gerelateerde documenten: een of meer  unieke links naar andere documenten.

6 Tijdsperiode waarover de publicatie of statistiek gaat.

7 Met ‘start’ en ‘end’ waarin de begin- en einddatum wordt aangegeven: http://dublincore.org/documents/dcmi-period/

Met vriendelijke groet,

Henk Laloli
Senior informatiespecialist Bibliotheek CBS

Henri Faasdreef 312 | Postbus 24500 | 2490 HA Den Haag
T +31(0)70 337 4459 | email: [log in to unmask] |
website: www.historisch.cbs.nl 

 

[log in to unmask]" alt="Beschrijving: CBS">

 [1] Dublin core heeft geen goed onderscheiden elementen voor een bibliografische beschrijving.

[2] Het geografisch onderwerp waarover het artikel gaat.

[3] Zie in de lijst de typen onder “CreativeWork”: https://schema.org/docs/full.html

[4] Zie de DCMI Type Vocabulary: http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/

[5] Gerelateerde documenten: een of meer  unieke links naar andere documenten.

[6] Tijdsperiode waarover de publicatie of statistiek gaat.

[7] Met ‘start’ en ‘end’ waarin de begin- en einddatum wordt aangegeven: http://dublincore.org/documents/dcmi-period/

+----------------------------------------------------- | Verzonden via NEDBIB-L http://nedbib.reuser.biz voor informatie +-----------------------------------------------------