Print

Print


Voor de nieuwe website van het CBS heb ik een inventarisatie gemaakt van de toepassing van elementen uit Dublin Core en Schema.org.

Op de website zullen die worden gebruikt voor artikelen, zelfstandige publicaties en afleveringen in series. Ik ben benieuwd naar jullie commentaar en suggesties voor de velden die ik wil gebruiken.Overzicht van metadata elementen hun voorbeelden in Schema.org en Dublin Core
Informatietypen/
velden

Schema.org

Dublin Core

Andere

Artikel

https://schema.org/Article

dcterms:bibliographicCitation[1]Auteur

https://schema.org/author

dcterms:creatorGeografie[2]

https://schema.org/Place

dcterms:spatial

Geonames<http://www.geonames.org/>

Informatietype

https://schema.org/CreativeWork[3]

dcterms:type[4]Identificatie

?

dcterms:identifierISBN

https://schema.org/isbn

dcterms:bibliographicCitation,
dcterms:identifierISSN

https://schema.org/issn

dcterms:bibliographicCitation,
dcterms:identifierNummer/Aflevering

https://schema.org/issueNumber

dcterms:bibliographicCitationPublicatiedatum:
dag,maand,jaar

https://schema.org/datePublished

dcterms:issued, dcterms:modified, dcterms:createdRelaties[5]

https://schema.org/hasPart

dcterms:relation, dcterms:hasPartSerie/reeks

https://schema/Periodical,
https://schema.org/isPartOf

dcterms: isPartOf, dcterms:hasPartTaal

https://schema.org/inLanguage

dcterms:languageTrefwoorden

https://schema.org/keywords

dcterms:subjectTitel

https://schema.org/name

dcterms:titleTijd/Periode[6]

https://schema.org/StartDate
https://schema.org/endDate

dcterms:period[7]Samenvatting

https://schema.org/description

dcterms:descriptionUitgever

https://schema.org/publisher

dc;publisher

Dublin Core voldoet vooral voor de identificering van een publicatie niet goed. Alles valt wat dat betreft in het element bibliographicCitation. Beter is het hiervoor schema.org te gebruiken , dat wel belangrijke elementen daarin identificeert.  Wat serie, informatietype, geografie en periode vind ik Dublin Core ook nogal vaag.
Voor Periode, Informatietype en Geografie zal een nadere aanduiding of invulling moeten worden gebruikt. Wat Geografie betreft is dat misschien wat te specifiek. Ik verwacht niet dat we speciale artikelen zullen hebben over individuele steden, maar het zou kunnen.


[1] Dublin core heeft geen goed onderscheiden elementen voor een bibliografische beschrijving.

2 Het geografisch onderwerp waarover het artikel gaat.

3 Zie in de lijst de typen onder "CreativeWork": https://schema.org/docs/full.html

4 Zie de DCMI Type Vocabulary: http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/

5 Gerelateerde documenten: een of meer  unieke links naar andere documenten.

6 Tijdsperiode waarover de publicatie of statistiek gaat.
7 Met 'start' en 'end' waarin de begin- en einddatum wordt aangegeven: http://dublincore.org/documents/dcmi-period/
Met vriendelijke groet,
Henk Laloli
Senior informatiespecialist Bibliotheek CBS
Henri Faasdreef 312 | Postbus 24500 | 2490 HA Den Haag
T +31(0)70 337 4459 | email: [log in to unmask] |
website: www.historisch.cbs.nl

[Beschrijving: CBS]<www.cbs.nl>


________________________________

[1] Dublin core heeft geen goed onderscheiden elementen voor een bibliografische beschrijving.

[2] Het geografisch onderwerp waarover het artikel gaat.

[3] Zie in de lijst de typen onder "CreativeWork": https://schema.org/docs/full.html

[4] Zie de DCMI Type Vocabulary: http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/

[5] Gerelateerde documenten: een of meer  unieke links naar andere documenten.

[6] Tijdsperiode waarover de publicatie of statistiek gaat.

[7] Met 'start' en 'end' waarin de begin- en einddatum wordt aangegeven: http://dublincore.org/documents/dcmi-period/

+-----------------------------------------------------
| Verzonden via NEDBIB-L
 http://nedbib.reuser.biz voor informatie
+-----------------------------------------------------