Print

Print


10.000 jaar bewoning langs de Maas
Archeologisch onderzoek Hoogwatergeul Well-Aijen

Sinds 2010 vindt er jaarlijks archeologisch onderzoek plaats langs de Maas tussen de dorpen Well en Aijen. Dit onderzoek is noodzakelijk in verband met de geplande aanleg van de Hoogwatergeul Well-Aijen. Door de vele opgravingen die daar zijn uitgevoerd, zijn we veel te weten gekomen over de geschiedenis van de Maas en de bewoning aan de rivier.
Deze zomer zijn er zelfs twee opgravingen tegelijk in uitvoering. De archeologen zijn dicht bij de rivier op zoek naar de resten van de kampementen van jagers/verzamelaars die hier ongeveer 10.000 jaar geleden bivakkeerden. Daarnaast onderzoeken we in hetzelfde gebied de sporen en vondsten van de boeren die ruim 6.500 jaar geleden hier voor het eerst vanuit Zuid-Limburg neerstreken. Een stukje  verder van de rivier, op de rand van een hogere strook, woonden de bewoners die het eerste ijzer introduceerden. De sporen en vondsten van deze mensen zijn ongeveer 2.500 jaar oud
De opgravingen vinden plaats in opdracht van de Provincie Limburg en worden uitgevoerd door ADC ArcheoProjecten en BAAC Archeologie en Bouwhistorie onder directievoering van Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie.

Wilt u zien hoe de archeologen hun werk doen? Wilt u weten wat de laatste stand van zaken is en wat we net hebben gevonden? Kom dan naar één van de rondleidingen in de opgraving langs de Aijerbandstraat in Aijen, gemeente Bergen (Limburg). De rondleidingen vinden plaats op woensdagmiddag 2, 9, 16 en 23 juli, om 14.00 uur en 15.00 uur. Deze opgraving is bereikbaar via De Kamp, Aijen, gemeente Bergen; inrijden tegenover ingang vakantiepark Leukermeer.
Zorg dat u bij het betreden van het terrein stevige schoenen of laarzen draagt. Het terrein is oneffen en niet toegankelijk voor mindervaliden en kinderwagens. Bij regen kan het terrein glad zijn.

Kijk voor meer informatie op www.limburg.nl/archeologie<http://www.limburg.nl/archeologie>


Met vriendelijke groet,

Jeroen Flamman

Drs. J.P. Flamman
Senior adviseur

VESTIGIA BV Archeologie & Cultuurhistorie
Spoorstraat 5
3811 MN Amersfoort
T: 033 277 92 00
M: 06 25 31 66 30
E: [log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]>
I: www.vestigia.nl<http://www.vestigia.nl>
aanwezig: ma - do

Disclaimer:
Dit bericht, inclusief eventuele bijlagen, is vertrouwelijk. Indien u dit bericht ten onrechte heeft ontvangen, dient u de afzender hiervan onmiddellijk per kerende E-mail op de hoogte te brengen en dit bericht te verwijderen uit uw systeem. Elk onbevoegd gebruik en/of onbevoegde verspreiding van dit bericht is niet toegestaan.
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.