Print

Print


Geachte heer / mevrouw,

Steeds vaker gaat in de media de aandacht uit naar ons vakgebied, cultureel erfgoed. Iets waarmee we allemaal erg blij zijn. Om hier het maximale uit te kunnen halen is het belangrijk dat we op een effectieve manier in de media optreden, we gaan werken met mediaboodschappen, meer controle krijgen over interviews en onszelf bewust worden van valkuilen bij mediaoptredens. Om dit te bewerkstelligen heeft PASTA een mediatraining laten ontwikkelen met als uitgangspunten het beter benutten van kansen in interviews en het verkrijgen van inzicht in de eigen actiepunten hiervoor.

Wanneer     : donderdag 9 oktober 2014
Waar        : UvA in Amsterdam

Inhoud
De training bestaat uit een 1-op-1 assessment (niet plenair). Een praktische en persoonlijke interviewoefening die direct laat zien wat er van een 'woordvoerder' wordt verwacht en waar tijdens de training aan moet worden gewerkt. Na deze individuele start wordt er verder plenair en in workshops gewerkt. De op video opgenomen interviews worden geanalyseerd en van commentaar voorzien door de mediatrainers. Aan de hand daarvan wordt per deelnemer vastgesteld wat de actiepunten zijn tijdens de training en dus tijdens de vervolginterviews. Dit zijn korte interviews waarbij wordt gewerkt met onder meer regie nemen, communiceren van een voorbereide mediaboodschap, hoe te handelen bij onderbreking, en het zelfstandig afronden van een vraaggesprek met een slotstatement. Er kan in de training worden geoefend met verschillende interviewsettings (tv, radio, krant, live in de uitzending).

In onze mediatraining staat voorop dat er in een veilige omgeving vooral praktisch wordt geoefend in het ontwikkelen van vaardigheden voor media-interviews. Theorie is er ter ondersteuning en is gericht op direct toepasbare en praktische tips. In de presentatie hiervan laten we videovoorbeelden zien van goed en slecht mediaoptreden. De training wordt afgesloten met het vaststellen per deelnemer van de persoonlijke actiepunten voor mediaoptreden en eventuele vervolgstappen die nodig zijn om het geleerde te borgen.

Voor deze training hebben wij een beoogde groepsgrootte van 10 deelnemers. De groep zal in tweeŽn gesplitst worden om in workshopvorm te werken.
Hoofdtrainer is Leo de Later. Hij studeerde politicologie en bestuurskunde en werkte meer dan 25 jaar in de nieuwsjournalistiek. Eerst voor de radio en daarna voor tv. Zijn media-ervaring komt goed van pas in de advisering over presentatie en mediaoptreden. Inmiddels heeft hij ook meer dan 15 jaar ervaring met het verzorgen van mediatrainingen.
Assistent trainer is Dirk Boelhouwer. Hij studeerde rechten en werkte jarenlang als algemeen verslaggever en presentator voor een lokale tv-zender. Als politiek verslaggever legde hij het vuur na aan de schenen van burgemeesters, wethouders en woordvoerders. Vanuit zijn expertise kan hij goed adviseren over de werkwijze van lokale journalistiek en de impact van beeld.

Is uw interesse gewekt? Inschrijven is mogelijk middels de website van PASTA: www.scholingarcheologie.nl<http://www.scholingarcheologie.nl>. Let op: het aantal beschikbare plaatsen is beperkt!