Print

Print


NOaA-lezingen 28 oktober

28 oktober 2014, 09:00 | Smallepad 5, Amersfoort

De NOaA-lezingen van 28 oktober staan in het teken van onderzoek naar de relatie tussen mens, landschap en klimaat in de Vroege Middeleeuwen. Binnen het onderzoeksprogramma 'The Dark Age of the Lowlands in an interdisciplinary light: people, landscape and climate in The Netherlands between AD 300 and 1000' wordt onderzocht hoe nederzettingsdynamiek, landgebruik, infrastructuur, demografie en uitwisseling van goederen tussen 300 en 1000 samenhingen met landschappelijke en klimatologische veranderingen. Dit door NWO gesubsidieerde project wordt in samenwerking met de RCE en de Universiteit Groningen uitgevoerd aan de Universiteit Utrecht. Op 28 oktober presenteren de promovendi hun eerste resultaten, waarna zeven prominente onderzoekers uit binnen- en buitenland een lezing geven over dit onderwerp.

Programma

9.00   Welkom
9.15   Vegetation development and climate change in the Netherlands during the Early Middle Ages (Marjolein Gouw-Bouman; PhD student, Utrecht University)
9.40  Delta and coastal development in the Netherlands during the Early Middle Ages (Harm Jan Pierik; PhD student, Utrecht University)
10.05  Searching for route-networks: using landscape archaeology to model probable Roman and early-medieval routes in the Netherlands (Rowin van Lanen; PhD student, Utrecht University & RCE)
10.30  Pauze
11.00  Early medieval traces in 21st century landscapes (Prof. dr. Hans Renes; Utrecht University & Free University Amsterdam)
11.30  Interactions between geology, palaeo-environmental reconstructions and archaeology in the coastal landscape of the Netherlands: methodological aspects demonstrated in case studies (Peter Vos; Deltares)
12.00  Man and landscape in the eastern Netherlands: new insights and research perspectives derived from interdisciplinary case studies (Dr. Roy van Beek; Leiden University)

12.30  Lunch

13.30  Retrospective analysis of ownership rights as a tool for the reconstruction of medieval reclamations in the Eastern and Northern Netherlands: integration of archaeology and historical geography (Prof. dr. ir. Theo Spek; University of Groningen)
14.00  From Roman periphery to Medieval centre: cyclicity and long-term perspectives of landscape exploitation in northwestern Flanders (Prof. dr. Wim de Clercq; Ghent University)
14.30  Human activity - the main factor in vegetation and landscape change? A palaeoecological perspective (Dr. Felix Bittmann; Lower Saxony Institute for Historical Coastal Research)

15.00  Pauze

15.30  Multi-decadal to centennial scale temperature and precipitation variability in Europe during the last two millennia (Fredrik Ljungqvist; Stockholm University)
16.00  Discussie
17.00  Borrel

Meer informatie en aanmelden

U kunt zich voor het symposium aanmelden via http://archeologieinnederland.nl/agenda/noaa-lezingen-28-oktober-mens-landschap-en-klimaat-tussen-300-en-1000-nchr.

Meer informatie is daarnaast te vinden op de projectwebsite<http://vkc.library.uu.nl/vkc/archaeology/research/ProjectsWiki/DA_Thuis.aspx> van de Universiteit Utrecht.Met vriendelijke groet,

mw. drs. T. (Tessa) de Groot
Senior-onderzoeker Romeinse Tijd

..................................................................................
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort | kamernummer 4.35
Postbus 1600 | 3800 BP | Amersfoort
..................................................................................
T 033 421 76 07
F 033 421 77 99
[log in to unmask]
www.cultureelerfgoed.nl
..................................................................................
Op woensdag niet aanwezig
..................................................................................