Print

Print


Aankondiging: NOaA-lezingen 18 september 2014

Het thema van de NOaA-lezingen van september is het zichtbaar en beleefbaar maken van archeologie. Een belangrijke uitdaging hierbij is om het archeologisch erfgoed voor het grote publiek zichtbaar te maken zonder dat het duurzaam behoud van een vindplaats of object in het geding komt.  Verschillende vragen komen hierbij aan bod. Welke mogelijkheden voor visualisatie en presentatie bestaan? Hoe kijken overheden hier tegen aan? Welke randvoorwaarden worden hierbij geformuleerd en hoe werkt dat in de praktijk? Welke afwegingen en keuzes moeten worden gemaakt?

Het thema wordt belicht door twee recente, aansprekende voorbeelden. Het eerste is Stichting De Groene Vesting, een initiatief van bewoners van 's-Hertogenbosch en omstreken om de Linie van Frederik Hendrik uit 1629 rond de stad weer zichtbaar en beleefbaar te maken en te houden. De Stichting heeft onlangs een ontwikkelingsvisie voor de linie in Sint-Michielsgestel, Vught, Heusden en ’s-Hertogenbosch gepresenteerd. Deze visie toont tal van projectvoorbeelden en -initiatieven waarmee de linie zichtbaar en beleefbaar gemaakt kan worden. De afgelopen 5 jaar is er onder andere bij de aanleg van het Máximakanaal aan de oostzijde van ’s‑Hertogenbosch op grote schaal archeologisch onderzoek gedaan naar de overblijfselen van deze linie. Sprekers zijn Joeri de Bekker (Stichting De Groene Vesting) en Jeroen Flamman (Vestigia).

Het tweede is het Domplein, waar het particuliere Initiatief Domplein in juni een ondergronds archeologisch bezoekerscentrum heeft geopend. In het bezoekerscentrum, DomUnder, is de geschiedenis vanaf de bouw van het Romeinse fort in de 1e eeuw n.Chr. tot en met de bouw van de Dom in de Late Middeleeuwen zichtbaar gemaakt. DomUnder is gebouwd in het stadshart van Utrecht en binnen een archeologisch Rijksmonument. Voorafgaand aan de opening is  archeologisch onderzoek uitgevoerd door de gemeente Utrecht. Sprekers zijn Marjolein Verschuur (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en Herre Wynia (Gemeente Utrecht).

De lezingen vinden plaats van 10 tot 12.30. Het precieze programma volgt.

Platform Archeologie
Met dit thema wordt een eerste aanzet gegeven tot het verbreden van de NOaA-lezingen tot een platform waarin alle thema’s met een relatie tot de archeologische monumentenzorg aan bod kunnen komen. Doel van dit platform is het uitwisselen van actuele kennis, opvattingen en inzichten op het gebied van archeologie en het agenderen en stimuleren van discussie tussen en met partners in het bestel en daardoor partners met elkaar te verbinden.

Voor wie:
De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk

Kosten:
Er zijn geen kosten aan verbonden

Meer informatie:
Aanmelden en nadere informatie: Tessa de Groot, [log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]>
Zie ook http://www.archeologieinnederland.nl/noaa-lezingen

Locatie:
Auditorium, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, Amersfoort

Postbus 1600 | 3800 BP Amersfoort
033 - 421 7 421 | fax 033 - 421 7 799

[log in to unmask]
www.cultureelerfgoed.nl<http://www.cultureelerfgoed.nl>
(met routebeschrijving en parkeermogelijkheden)Met vriendelijke groet,

mw. drs. T. (Tessa) de Groot
Senior-onderzoeker Romeinse Tijd

..................................................................................
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort | kamernummer 4.35
Postbus 1600 | 3800 BP | Amersfoort
..................................................................................
T 033 421 76 07
F 033 421 77 99
[log in to unmask]
www.cultureelerfgoed.nl
..................................................................................
Op woensdag niet aanwezig
..................................................................................