Print

Print


Het beroemde schip ‘Woerden 7’ is terug in de Castellumgarage in Woerden en
is in een levensgrote reconstructie voor iedereen te zien: de Expo Woerden
7. Voor het eerst is in Nederland een zo groot Romeins scheepsdeel permanent
tentoongesteld in de openbare ruimte. Onder grote belangstelling opende
Wethouder Ypma van de gemeente Woerden vanmiddag de Expo Woerden 7. De
expositie is mede mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht, de gemeente
Woerden en het Römisch Germanisch Zentralmuseum. De gemeente Woerden
bedankte Hazenberg Archeologie voor al haar inzet en harde werk.

In 2003 ontdekten archeologen het bijzondere Romeinse schip bij het
Kerkplein in Woerden. Gemeente en betrokken archeologen besloten om het
grootste deel van het schip minutieus te onderzoeken en het schip niet in
zijn geheel te bewaren. Alleen het achterschip, juist beroemd vanwege de
unieke resten van een roei-inrichting, kon worden behouden en kosteloos door
het Römisch Germanisch Zentralmuseum in Mainz (Duitsland) worden
geconserveerd.

De Expo Woerden 7 vormt het sluitstuk van onderzoek, publieksactiviteiten en
visualisering van dertig jaar Romeinse opgravingen in Woerden, en
vervolmaakt het Drive-in Museum, zoals de Castellumgarage ook wordt genoemd.
Samen met het Stadsmuseum Woerden, de Romeinse schepenroute, de rondvaart
met een heus Romeins schip, rondleidingen van het Gilde, het
publieksboek *Romeinen
in Woerden*, en buitenlessen voor iedere scholier uit Woerden maakt het de
Romeinse toeristische en educatieve infrastructuur van Woerden compleet.**