Print

Print


Workshop Onderzoek van complexe Romeinse nederzettingen 21 juni

Op 21 juni wordt bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een workshop georganiseerd over onderzoek van complexe Romeinse nederzettingen.
Doel van de workshop is het uitwisselen van kennis en ervaringen ten aanzien van onderzoeksvragen, -strategieŽn en methoden en technieken. De aandacht zal uitgaan naar twee typen nederzettingen: Romeinse steden en nederzettingen met een 'wetland-component' in de vorm van beschoeiingen en dumpzones in nabijgelegen geulen. In beide gevallen is sprake van een complexe stratigrafie en diverse formatieprocessen.

De vraag die deze middag centraal staat is hoe de informatiewaarde van dergelijke nederzettingen optimaal benut kan worden. Zijn er specifieke onderzoeksvragen te formuleren? En met welke methoden, technieken en onderzoeksstrategieŽn kunnen de onderzoeksvragen beantwoord worden?
Bovengenoemde aspecten worden nader belicht door presentaties van vier sprekers. Daarna vindt een discussie aan de hand van enkele stellingen plaats.

Programma

Vanaf 13.00 Ontvangst met koffie en thee aan de achterzijde van het Auditorium

13.30-13.45 Inleiding door Tessa de Groot (Senior-Onderzoeker Romeinse tijd Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

13.45-14.15 'Romeins Nijmegen. Sporen in donkere grond en verbrande leem' - Harry van Enckevort/ Elly Heirbaut (Bureau Archeologie en Monumenten Nijmegen)

14.15-14.45 'Wat kan, wat kan moeilijk, wat kan niet en wat zou toch moeten kunnen met het bodemarchief van de Romeinse stad Tongeren?' - Alain Vanderhoeven (Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed)

14.45-15.00 Koffie/thee

15.00-15.30  'Stratigrafisch opgraven van geulen: een onderbelicht onderzoeksthema'- Jan van Renswoude (ACVU-HBS)

15.30-16.00 'Een vak apart. Onderzoek naar de Romeinse havens van Velsen' - Arjen Bosman (The Missing Link)

16.00-17.00 Discussie onder leiding van Roel Lauwerier (Senior-Onderzoeker Dierlijk Materiaal Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

BorrelAanmeldingen kunnen worden gestuurd naar [log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]>

Locatie: Auditorium Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, Amersfoort.

Een routebeschrijving vindt u op http://www.cultureelerfgoed.nl/node/232/ .
Een overzicht en openingstijden van de parkeergarages in Amersfoort vindt u op www.parkeerservice.nl<http://www.parkeerservice.nl/>.
Met vriendelijke groet,

mw. drs. T. (Tessa) de Groot
Senior-onderzoeker Romeinse Tijd

..................................................................................
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort | kamernummer 4.35
Postbus 1600 | 3800 BP | Amersfoort
..................................................................................
T 033 421 76 07
F 033 421 77 99
[log in to unmask]
www.cultureelerfgoed.nl
..................................................................................
Op maandag niet aanwezig
..................................................................................