Print

Print


Nieuwsbrief Evaluatie Archeologiewetgeving

De digitale nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de voortgang en resultaten van de evaluatie archeologiewetgeving. De eerste editie zal eind maart verschijnen. De tweede nieuwsbrief verschijnt halverwege de evaluatie, de derde bij afronding daarvan.
De nieuwsbrief is gericht op medewerkers van bedrijven, universiteiten, overheden, (planologische) adviesbureaus, bouwbedrijven, monumentenorganisaties en andere belangstellenden.

Aanmelden voor de nieuwsbrief :

http://www.formdesk.nl/archis/nieuwsbrief_evaluatie_Malta

Met vriendelijke groet,

S.A. (Dolf) Muller
Senior Communicatiemedewerker & woordvoerder

..................................................................................
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort | kamernummer 2.32
Postbus 1600 | 3800 BP | Amersfoort
..................................................................................
T 033 421 75 01
F 033 421 77 99
M 06 10 91 55 93
[log in to unmask]
www.cultureelerfgoed.nl
..................................................................................
Afwezig op maandag
..................................................................................