Print

Print


Op 30 oktober opent Overijsselse Cultuurgedeputeerde Dick Buursink de
tentoonstelling Sporen van een Karolingische ruiter. De tentoonstelling
is door de provincie Overijssel met Het Oversticht gemaakt en vertelt
het verhaal achter de grafvondst van onder meer wapens en ruitersporen
bij opgravingen in Borne. De opening is om 15.15 uur, in kulturhus De
Bijenkorf in Borne. Het graf, in 1987 door de AWN ontdekt, lag vlakbij
een nederzetting met een woonstalhuis dat ook uit de Karolingische tijd
dateert. Voorafgaand aan de opening van de tentoonstelling vindt de
Overijsselse Archeologiedag plaats. Zie voor meer informatie
www.oversticht.nl <http://www.oversticht.nl/>  Aanmelden kan nog via
[log in to unmask]

 

 

Petra Versluis 
Het Oversticht 
Communicatieadviseur 
tel. 038-4213257 / 06-42915829 
Postbus 531 
8000 AM Zwolle 
www.oversticht.nl <http://www.oversticht.nl/>