Print

Print


Het volledige programma van de sessies op de Reuvensdagen, inclusief
sprekers en titels van lezingen, staat nu op de site van Erfgoed
Nederland:
http://www.erfgoednederland.nl/upload/documenten/definitieve-sessies.pdf
 

 

In 19 sessies komen zeer veel onderwerpen voorbij met daarin bijdragen
van zo'n 80 sprekers, waaronder Stijn Heeren (Hazenberg Archeologie),
Majoor ing. Paul Petersen (Defensie), Steven Mortier (adviseur van de
Vlaamse Overheid), Jakob Wallinga (TU Delft), Gert Kortekaas (gemeente
Groningen), Arjen Bosman (Past2Present), Jeroen Sondervan (Amsterdam
University Press), Vevita Eichberger (OCW), Evert van Ginkel (Stichting
Archeologie en Publiek), Leonard de Wit (RCE), Jelle Vervloet
(Wageningen Universiteit), en Alexander Verpoorte en Wil Roebroeks
(Universiteit Leiden).  

 

Onderwerpen die in de sessies aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:
stadsarcheologie, methoden en technieken, de archeologie van
vliegtuigbergingen uit WOII, evaluatie 'Malta', recent wetenschappelijk
onderzoek, gemeentelijk beleid, dorpsvorming in de middeleeuwen en
publieksparticipatie. 

 

De prikkelende Reuvenslezing wordt dit jaar gegeven door Cornelius
Holtorf (Linnaeus Universiteit, Kalmar, Zweden) en heeft als onderwerp
de maatschappelijke waarde van archeologie. Ook zijn de Topvondsten
sessie en de uitgebreide informatiemarkt nog altijd vaste waarden op de
Reuvensdagen. 

 

De Reuvensdagen vinden plaats op 11 en 12 november in Rotterdam. U kunt
zich nog tot 28 oktober via:
http://www.erfgoednederland.nl/evenementen/inschrijving-deelnemers-reuve
nsdagen.