Print

Print


Beste Hans Krol,

Om maar even bij het laatste te beginnen als een auteur overleden is betekend dat dat er ook geen boeken meer van hem/haar te verkrijgen/te leen zijn?

Ik zeg helemaal niet dat OB'en overbodig zijn. Let wel ik ben zelf een echte bibliofiel en lees (en koop) heel wat af.
Ik kan mij nu al verheugen als we straks naar het hoofdgebouw van het Rijksmuseum kunnen verhuizen en als documentalisten gehuisvest worden en samen kunnen werken met één van de mooiste bibliotheken van Nederland.

Om maar dicht bij te huis blijven De OB Hoorn ooit zelf gebruiker van geweest om er af en toe via de Muziekbibliotheek CD's uit Rotterdam op te vragen .....
Zowel de filialen als de hoofdbibliotheek heb ik de afgelopen jaren inderdaad alleen van interieur zien veranderen.
In essentie heb ik niets zien veranderen aan aanbod, inhoud en dienstverlening. Ik kan nu mijn boek in een gleuf gooien en hoef niet meer de balie langs ....
Ik als gebruiker zat echt niet te wachten om mijn cd online te kunnen verlengen ... 

Leencijfers zeggen niets over de kwaliteit van de dienstverlening. En daar hebben de OB'en zo vaak mee gegooid.
Ja veel mensen lenen liever dan dat ze kopen ... dat is altijd al een gegeven geweest. Daarmee voldoe je aan een vraag.
En te gek dat er nu zoveel cd's, dvd's etc. geleend worden. Het e-boek betekend inderdaad niet de teloorgang van de Ob, want die gaat de OB uitlenen, online aanbieden etc.
Ja precies de bieb gaat mee zodra er nieuwe dragers op de markt komt als de kleitabletten weer terug komen bij de OB kun je ze lenen ..
In mijn Hoornse wijk veel allochtonen waarom zie ik die niet in de bieb ... zou de cursus schrijven, kunst dan toch niet zo goed aansluiten of nog erger het aanbod van wat jij 'beleving' noemt wordt afgestemd op, ja wat eigenlijk...... 

Maar als laagdrempelige voorziening zouden zij de poort moeten zijn tot 'informatie' elders. 
En ik blijf erbij dat dat meer moet zijn dan een scherm neerzetten met toegang tot verschillende bronnen.

 
Vriendelijke groet,

René Blekman
Documentalist. Collectieregistratie & Documentatie

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals [mailto:[log in to unmask]] Namens Hans Krol
Verzonden: woensdag 20 januari 2010 18:49
Aan: [log in to unmask]
Onderwerp: Re: [NEDBIB-L] taken van de informatiespecialist

Waarde René Blekman,

In navolging van Genoveva Geppaart reageer ik beknopt naar aanleiding van je 
mening dat de openbare bibliotheek tekort
zou schieten en zichzelf overbodig heeft gemaakt.
Indien de laatste laatste twintig jaar "nauwelijks iets veranderd" was zou 
het ledental zonder enige twijfel allang niet meer bijna 4 miljoen leden 
bedragen,
die om nog een ander hard feit te noemen in 2007 118.673.000 boeken leenden, 
waarbij zo'n 6 miljoen audiovisuele media.
Ter vergelijking: in 2007 werden circa 45 miljoen boeken verkocht.
In 1947 telde ons land nog 1.992 winkel- ofwel leesbibliotheken, veelal 
verbonden aan (kantoor)boekhandels, sigarenzaken e.d., maar omdat
de Algemene Nederlandse Bond (èn Katholieke) Bond van Leesbibliotheekhouders 
toen de omslag
naar de nieuwe tijd niet maakte zijn deze al jarenlang van het toneel 
verdwenen.
Anno 2010 is het boek nog altijd 'core businesss', zijn nieuwe 
ontwikkelingen gaande richting de beleef- ofwel belevenisbibliotheek
en worden via de openbare bibliotheek talrijke digitale bestanden 
beschikbaar gesteld (die niet vrij gratis het internet beschikbaar zijn).
Zelf maak ik regelmatig gebruik van onder meer de Krantenbank.
Ook ten aanzien van e-boeken, games, luisterboeken en andere noviteiten 
sluiten veel openbare bibliotheken zich aan.
Ga voor de aardigheid eens kijken in de centrale OBA waar veel boeken worden 
geleend,
de leeszaal voor tijdschriften/kranten druk bezocht wordt, allerlei 
activiteiten plaatsvinden, en de talrijke computers gretig aftrek vinden bij 
de
gemiddeld meer dan 5.000 dagelijkse bezoekers gedurende zeven dagen per 
week.
Het doemscenario dat tengevolge van de opkomende e-books en digitalisering 
door Google de fysieke bibliotheek mausolea
zijn geworden van een versteende traditie deel ik niet. [zie de Library Link 
van vandaag met een artikel van Robert McCrum uit The Guardian/The
Observer: 
http:www.guardian.co.uk/books/2010/jan/17/publishing-english-language-technology  
].
Eén citaat: "We moeten ons niet te gemakkelijk overgeven aan de verleidingen 
van het pessimisme. (...)
In boeken is er nog genoeg te genieten. Lezers zijn dynamischer en bezonnen 
dan ze zijn voor een generatie. Literaire
festivals zijn booming."
Dichter bij huis vermeld ik als recent voorbeeld een bericht uit het 
Westfries Weekblad: "Beleef meer in Bibliotheek Hoorn:
De eerste cursussen straten 13 januari, andere in februari. Het 
cursusprogramma omvangt een breed spectrum: het Schrijfatelier Hoorn
(van beginners tot gevorderden), Hedendaagse Kunst (vanaf 1945, van David 
Hockney tot Georg Baselitz), verschillende cursussen filosofie
(...)" etcetera.
Kortom: de openbare bibliotheek blijft vooralsnog niet voor niets de meest 
bezochte culturele instelling in ons land.
Ten slotte: het voorbeeld van Mien van 't Sant is minder gelukkig gekozen 
omdat deze romanschrijfster al in in het vorige millennium is overleden.
Hans Krol
----- Original Message ----- 
From: "René Blekman" <[log in to unmask]>
To: <[log in to unmask]>
Sent: Tuesday, January 19, 2010 1:41 PM
Subject: Re: [NEDBIB-L] taken van de informatiespecialist


Toch vindt ik het argument 'omdat ze er geen tijd voor hebben' een 
oneigenlijk argument. Als ze de tijd wel hadden doen ze dan het zelf? Kun je 
ook 'wij kunnen beter zoeken' uitwerken?
Hebben we een speciale bril daarvoor of zo. Ontlenen wij onze functies op 
basis dat 'anderen geen tijd hebben'?
Ik ben nog steeds van mening dat een groot deel van de gebruikers zelf in 
databases kunnen zoeken (na goede instructie). Volgens mij was 
'zelfstandigheid van de gebruiker' ook altijd het credo binnen de 
informatievoorziening.
En dat zou niet meer gelden in een wereld waar info op elke hoek te vinden 
is?
Een hele generatie is al opgevoed met het zoeken in digitale bestanden. Elke 
(universitaire) studie besteed aandacht in het zinnig gebruik van het zoeken 
naar (digitale) informatie.

Zijn nu de informatiespecialisten niet juist diegenen die de wegen naar de 
bronnen moeten onderhouden, de bronnen verbinden en de bronnen in context 
plaatsen? Wij zorgen voor de evt. uniformiteit (standaardisering)
Wij zorgen dat 'onze informatie' kan blijven communiceren met de informatie 
elders.
Om maar even de knuppel in het hoenderhok te gooien vind ik dat m.n. 
Openbare Bibliotheken hier in tekort schieten en zich zelf overbodig hebben 
gemaakt.
In twintig jaar is er nauwelijks iets veranderd. De Mien van 't Sant koop je 
nog steeds niet zelf maar leen je. De meeste OB'en zijn de afgelopen jaren 
alleen van interieur veranderd en hebben de slag om mn. digitale informatie 
laagdremepelig aan te bieden volkomen gemist!

Vriendelijke groet,

René Blekman
Documentatist, Collectieregistratie & Documentatie


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals 
[mailto:[log in to unmask]] Namens van der Burgt, Ingeborg
Verzonden: dinsdag 19 januari 2010 08:54
Aan: [log in to unmask]
Onderwerp: Re: [NEDBIB-L] taken van de informatiespecialist

Mijn ervaring ligt eerder ook in het verlengde van Bert.
Ik doe veel research voor de advocaten, eenvoudigweg omdat ze er geen
tijd voor hebben, maar ook omdat ze van mening zijn dat de research die
door mij (of welke informatiespecialist ook) gewoon beter, grondiger
gedaan wordt.
Enerzijds door de bronnenkennis (gebruik van bronnen waar zij geen weet
of kennis van hebben), anderzijds door de jarenlange ervaring met
zoektechnieken.
Ik probeer ze wel dingen te vertellen zodat ze meer zelf zouden kunnen
doen, maar ze hebben niet veel tijd om te investeren in het zoeken en
het beter worden daarin.
Het kostenaspect speelt ook een rol: hun tijd is duurder dan de mijne.

Doordat ik in een eenpersoonsbibliotheek werk heb ik het beste van
beiden: informatiebeheer maar ook het leveren van informatie op maat.
Die twee zo goed mogelijk op elkaar af proberen te stemmen is een enorme
uitdaging. Als je de informatie goed beheert heb je er zelf ook profijt
van bij het leveren van de informatie.

Ingeborg

_________________________________________________________________
Ingeborg van der Burgt | Librarian | COVINGTON & BURLING LLP
Kunstlaan 44 Avenue des Arts, 1040 Brussels, Belgium | Tel: +32 (0)2 549
5278 | Fax: +32 (0)2 549 1078
Email [log in to unmask] | www.cov.com


-----Original Message-----
From: Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
[mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Berenschot, A.
Sent: maandag 18 januari 2010 9:35
To: [log in to unmask]
Subject: Re: [NEDBIB-L] taken van de informatiespecialist

Is niet mijn ervaring. Velen kunnen in feite gewoon niet goed zoeken. Ik
lever veel assistentie bij het zoeken naar informatie aan het diverse
medische personeel (artsen, verpleegkundigen, logopedisten,
fysiotherapeuten) omdat ze zelf niet goed kunnen zoeken of omdat het
teveel letterlijk kostbare tijd in beslag neemt. We hebben het
tegenwoordig echt erg druk hiermee!

met vriendelijke groet,

Bert Berenschot
informatiespecialist

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
Medische Bibliotheek / Teaching Hospital Postbus 95500 1090 HM Amsterdam

bezoekadres: Oosterpark 9

tel.: 020-5993805 / *31205993805
email: [log in to unmask]
website: http://www.olvg.nl/opleiding_en_onderzoek/medische_bibliotheek-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
[mailto:[log in to unmask]] Namens Genoveva Geppaart
Verzonden: zaterdag 16 januari 2010 14:07
Aan: [log in to unmask]
Onderwerp: [NEDBIB-L] taken van de informatiespecialist

De laatste tijd krijg ik de indruk dat in ons vakgebied het accent
steeds meer komt te liggen op beheer van informatie.
Over het leveren van informatie op maat hoor en lees ik weinig meer.
Deels is dit te verklaren omdat gebruikers zelf veel via internet kunnen
vinden, maar er zijn toch ook tal van specialistische bronnen bij bv.
Lexis Nexis en Dialog die de gebruiker niet zelf heeft en waar een
deskundige nodig is om te weten wat je waar kan vinden.

Wat zijn jullie meningen en ervaringen?


Genoveva Geppaart

____________________________________________________________
Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
    Aanmelden? Afmelden? Info? Vacature plaatsen?
Zie de NEDBIB-L website op http://nedbib.reuser.biz/

Lijstbeheerder: Arno H.P. Reuser  [log in to unmask]

 EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
      Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier a.u.b. rekening mee!

Disclaimer:

Dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
Verstrekking aan en gebruik door anderen dan geadresseerden is niet
toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u verzocht de
verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen.

In verband met electronische verzending kunnen aan dit e-mail bericht
geen rechten worden ontleend.

____________________________________________________________
Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
    Aanmelden? Afmelden? Info? Vacature plaatsen?
Zie de NEDBIB-L website op http://nedbib.reuser.biz/

Lijstbeheerder: Arno H.P. Reuser  [log in to unmask]

 EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
      Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier a.u.b. rekening mee!

____________________________________________________________
Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
    Aanmelden? Afmelden? Info? Vacature plaatsen?
Zie de NEDBIB-L website op http://nedbib.reuser.biz/

Lijstbeheerder: Arno H.P. Reuser  [log in to unmask]

 EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
      Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier a.u.b. rekening mee!

____________________________________________________________
Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
    Aanmelden? Afmelden? Info? Vacature plaatsen?
Zie de NEDBIB-L website op http://nedbib.reuser.biz/

Lijstbeheerder: Arno H.P. Reuser  [log in to unmask]

 EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
      Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier a.u.b. rekening mee! 

____________________________________________________________
Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
    Aanmelden? Afmelden? Info? Vacature plaatsen?
Zie de NEDBIB-L website op http://nedbib.reuser.biz/

Lijstbeheerder: Arno H.P. Reuser  [log in to unmask]

 EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
      Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier a.u.b. rekening mee!

____________________________________________________________
Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
    Aanmelden? Afmelden? Info? Vacature plaatsen?
Zie de NEDBIB-L website op http://nedbib.reuser.biz/

Lijstbeheerder: Arno H.P. Reuser  [log in to unmask]

 EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
      Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier a.u.b. rekening mee!