Print

Print


Nog enkele plaatsen beschikbaar voor onderstaande PASTA module die op korte termijn zal plaatsvinden. 

 

 

Archeologie en Ruimtelijke Ontwikkeling

Datum:            12 en 26 januari 2010

Kosten:            € 485,- p.p. voor 2 dagen

Ingangseis:         academisch niveau en kennis van de KNA

Docenten:          Jan Vriens en Jeroen Flamman

Leerdoelen:         inzicht in kennis van ruimtelijke ontwikkeling, de relevante wet en regelgeving (zoals de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening, de Wet milieubeheer, etc.) en inzicht in de rollen en taken van de betrokken partijen (de diverse overheidslagen, etc.). Tevens is de deelnemer in staat de betekenis van (wet- en regelgeving van) de ruimtelijke ontwikkeling te vertalen naar archeologie en archeologische werkzaamheden in het proces van de Archeologische Monumentenzorg.

Doelgroep:          medewerkers van archeologische adviesbureaus, veldarcheologen, gemeentelijk en provinciaal archeologen

Locatie:            Stadscafé De Observant, Stadhuisplein 7 in Amersfoort.

 

 

Inschrijven kan via de website van PASTA: www.scholingarcheologie.nl