Print

Print


Beste lezer,
 
Informatiesystemen zijn onmisbaar bij het toegankelijk maken en beschikbaar stellen van informatie aan (eind)gebruikers. Het spreekt dan ook voor zich dat u de kennisprocessen binnen uw organisatie zo goed mogelijk wilt faciliteren. Voor een optimale dienstverlening moeten deze processen echter wel
volledig zijn ingericht op de wensen en behoeften van gebruikers.
 
Voor een goede of betere invulling van de informatiebehoefte is uitvoering van de volgende stappen nodig:
1. De informatiebehoefte van gebruikers peilen en in kaart brengen
2. Advies uitbrengen voor verbetering of vernieuwing
3. Functionele eisen opstellen voor het (ver)nieuw(d)e systeem
4. Gebruikers instrueren in het gebruik van dit systeem
5. De bovengenoemde punten presenteren (overtuigen!)
 
GO opleidingen organiseert vanaf donderdag 7 mei 2009 een zesdaagse cursus Faciliteren van kennisprocessen. Tijdens deze cursus leert u hoe u de benodigde stappen neemt om gebruikers optimaal gebruik te laten maken van de mogelijkheden van uw informatievoorziening.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
- Analyse informatiebehoefte en opstellen functionele eisen
- Opzet site ('aanbieden raadpleegfaciliteiten')
- Presentatietechnieken
- Advisering
- Gebruikersinstructie

In groepsverband schrijft u tijdens de cursus een werkstuk in de vorm van een advies aan het management over de verbetering van een informatiesysteem Een definitiestudie betreffende de mogelijkheden om het systeem te verbeteren en een functioneel ontwerp voor (een
deel van) de voorgestelde verbetering maken deel uit van het werkstuk. Aansluitend presenteert elk groepslid een deel van het gemaakte advies.
 
Voor uitgebreide informatie: http://goopleidingen.nl/folders/flyer-fk.pdf of bel: 070 3512380.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Ron Wessels
pr en marketing co÷rdinator
 
GO opleidingen
Celebesstraat 89
2585 TG Den Haag
T 070 3512380
F 070 3549789
E [log in to unmask] 
I www.GOopleidingen.nl 

Voor actuele informatie: www.GOopleidingen.nl/rss

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
Aanmelden? Afmelden? Info? Zie de NEDBIB-L website op http://nedbib.reuser.biz/
   lijstbeheerder: Arno H.P. Reuser  [log in to unmask]

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier a.u.b. rekening mee!