Print

Print


OPROEP VICTORINE VAN SCHAICKPRIJS NVB 2009

 

Hebt u in 2008 een artikel, boek of rapport gepubliceerd op het gebied van bibliotheek en informatie? Een scriptie geschreven die goed beoordeeld is? In een e-publicatie nieuwe vragen op het vakgebied opgeworpen? Dan bent u misschien de komende winnaar van de Victorine van Schaick Prijs NVB. Het bestuur van het Victorine van Schaick Fonds NVB bekroont jaarlijks n of meer publicaties op het terrein van bibliotheek en informatie. Nieuwe inzendingen zijn welkom vr 1 september 2009.

 

Wat voor publicaties komen in aanmerking?

Alle soorten publicaties in gedrukte of digitale vorm die in 2008 verschenen zijn, zoals artikelen, boeken, rapporten, scripties, blogs, enz.
Een inzending moet voldoen aan de volgende criteria: 

*	de publicatie is een zelfstandige uitgave of een afgeronde reeks van publicaties over een vastomlijnd onderwerp
*	de publicatie heeft impact op het vakgebied
*	de publicatie moet van belang zijn voor een brede kring vakgenoten
*	internationale publicaties zijn welkom.

 

Over de Victorine van Schaick Prijs NVB

De Victorine van Schaick Prijs NVB bestaat uit een bedrag van 1500 euro en een bronzen erepenning. Het bestuur kan ook besluiten een aanmoedigingsprijs van 750 euro toe te kennen. De inzenders ontvangen tijdig bericht. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. De prijsuitreiking vindt dit jaar plaats op 9 oktober in Museum Meermanno Westreenianum in Den Haag en het bijwonen is op uitnodiging vanwege het beperkte aantal beschikbare plaatsen.

 

Nieuwe inzendingen welkom vr 1 september 2009

Het Fonds nodigt auteurs uit om vakpublicatie(s) in te zenden vr 1 september 2009. Attenderingen op in aanmerking komende publicaties, voorzien van toelichting, zijn eveneens welkom. De publicaties moeten bij voorkeur in digitale vorm worden ingezonden en voorzien zijn van een kort cv van de auteur(s).


Inzendingen kunt u per e-mail sturen aan de Secretaris van het Victorine van Schaick Fonds NVB, Ans ter Woerds: [log in to unmask] <mailto:[log in to unmask]> . Of per post naar: 

 

Ans ter Woerds

Bibliotheek Geldmuseum

Leidseweg 90

3531 BG Utrecht

 

Meer informatie is te vinden op de website van de NVB of te verkrijgen bij de Secretaris van het Fonds op bovengenoemd mailadres.

 

Over het Victorine van Schaick Fonds NVB

Het Fonds werd in 1977 opgericht ter herinnering aan Victorine van Schaick (1917-1977). Zij was vanaf 1941 werkzaam in verschillende bibliotheken, waaronder de Bibliotheek van het Koninklijk Huisarchief en de Openbare Bibliotheek Amsterdam. In 1972 volgde haar aanstelling aan de bibliotheekopleiding te Den Haag, de toenmalige Dr. P.A. Tiele Academie, waar ze als docent vele studenten enthousiast maakte voor een loopbaan in het bibliotheek- en informatievak. Na haar overlijden stelde de familie een bedrag uit de nalatenschap beschikbaar om het vak te blijven stimuleren, en zo de herinnering aan Victorine levend te houden. In 2005 heeft het Victorine van Schaick Fonds besloten om een nauwe samenwerking aan te gaan met de NVB, de enige omvangrijke Nederlandse beroepsvereniging voor professionals in het informatievak, om zo de zichtbaarheid binnen en buiten het bibliotheek- en informatievak te vergroten, de band met de beroepsbeoefenaars nauwer aan te halen en het delen en verspreiden van professionele kennis te bevorderen.

 

Bestuur Victorine van Schaick Fonds NVB

Het bestuur van het Fonds bestaat uit: prof.dr. J.S. Mackenzie Owen, voorzitter, mw. drs. A.B.M. ter Woerds, secretaris, dhr. A. van der Kooij, penningmeester; leden: prof.dr. T.W.C. Huibers, prof.dr. F.J.M. Huysmans, mw. drs. C. Keijsper, mw.drs. M. Koomen, mw. W.J. van der Kwaak en dhr. F.E.H. Visser.

 

Maart 2009 

 


____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
Aanmelden? Afmelden? Info? Zie de NEDBIB-L website op http://nedbib.reuser.biz/
   lijstbeheerder: Arno H.P. Reuser  [log in to unmask]

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier a.u.b. rekening mee!