Print

Print


Het blijft toch de aandacht vragen.

Onlangs heb ik gelezen, door een ( overigens, normaliter zeer 
goed ge´nformeerde ) Nederlandse kollega geblogd, dat de 
daadwerkelijke belangstelling onder studenten, zelfs in de 
U.S.A., voor 24/7 bibliotheekopenstelling in feite best wel 
mee zou kunnen vallen. Als voormalig student Ŕn UD in dat 
land klonk die konstatering mij eerlijk gezegd toch al ietwat 
diskutabel in de ( virtuele ) oren. 
En nu kom ik het v˛lgende tegen : 

http://wlaweb.blogspot.com/2009/03/uw-madison-students-clamor-for-anotherhtml.

Blijkt dat zelfs twee lokaties op een universiteit onvoldoende 
zijn ( ik citeer : "overcrowding" !! ). Wij weten van de kwaliteit, 
over het algemeen, van U. Wisconsin-studenten -- maar z˛ 
uitzonderlijk zijn zij volgens mij ook weer niet. 

- Laval H.

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
Aanmelden? Afmelden? Info? Zie de NEDBIB-L website op http://nedbib.reuser.biz/
   lijstbeheerder: Arno H.P. Reuser  [log in to unmask]

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier a.u.b. rekening mee!