Print

Print


Beste Collega's,

Ik heb inmiddels het betreffende artikel ontvangen. Mijn dank is groot. 

Met vriendelijke groet,

Fawzi Salih
informatiespecialist

K2 Brabants kenniscentrum jeugd
Koningsweg 2 / Postbus 2347
5202 CH 's-Hertogenbosch
T  (073) 750 16 62
F (073) 613 99 21
http://www.k2.nl


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
[mailto:[log in to unmask]] Namens Fawzi Salih
Verzonden: maandag 2 maart 2009 17:00
Aan: [log in to unmask]
Onderwerp: [NEDBIB-L] Artikel gevraagd
Urgentie: Hoog

Hallo Collaga's,

Is er iemand die mij onderstaand artikel kan faxen of e-mailen? Ik heb
het morgenochtend dringend nodig. Uiteraard ben ik bereid voor de
gemaakte kosten te betalen.

Communities that care in Nederland : een effectieve invulling van
preventief jeugdbeleid voor wijken en steden / M. Vergeer; I. de Vries,
2008
In: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, TSG; jaargang 86 : nr 5 (
2008), p. 227-230 

Alvast hartelijk bedankt!

Met vriendelijke groet,

Fawzi Salih
informatiespecialist

K2 Brabants kenniscentrum jeugd
Koningsweg 2 / Postbus 2347
5202 CH 's-Hertogenbosch
T  (073) 750 16 62
F (073) 613 99 21
http://www.k2.nl

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask] Aanmelden?
Afmelden? Info? Zie de NEDBIB-L website op http://nedbib.reuser.biz/
   lijstbeheerder: Arno H.P. Reuser  [log in to unmask]

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS Wellicht
is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier a.u.b. rekening mee!

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
Aanmelden? Afmelden? Info? Zie de NEDBIB-L website op http://nedbib.reuser.biz/
   lijstbeheerder: Arno H.P. Reuser  [log in to unmask]

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier a.u.b. rekening mee!