Print

Print


 

Geachte lezer,

 

Gedurende lange tijd ben ik bij de overheid als documentalist werkzaam geweest.

Maken van titelbeschrijvingen en abstracts, en toekennen van trefwoorden.

Onderwerpen: milieu, ruimtelijke ordening en inburgering & integratie.

Ik werk mij in redelijk korte tijd ook in andere onderwerpen in.

Wie weet in de Randstad nog mogelijkheden voor zulke werkzaamheden?

 

G.A. van der Hoog.

 

 

_________________________________________________________________
Jouw nieuws en entertainment, vind je op MSN.nl!
http://nl.msn.com/
____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
Aanmelden? Afmelden? Info? Zie de NEDBIB-L website op http://nedbib.reuser.biz/
   lijstbeheerder: Arno H.P. Reuser  [log in to unmask]

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier a.u.b. rekening mee!