Print

Print


Beste Arno,

Ik snap niet helemaal waarom attachments nodig zijn. Als je een 
evenement ofzo organiseert waar je reclame voor wil maken, dan zet je 
de flyer toch gewoon ergens op een server en je zet in je bericht een 
link hier naartoe (of je linkt gewoon naar de website van het 
evenement).
De meeste andere berichten waar je een bijlage aan toe wilt voegen, 
zijn meestal maar voor een heel select gezelschap bedoeld, dus stuur 
ze dan aub ook alleen naar die mensen die erin geinteresseerd zijn. 
Het lijkt me ook een behoorlijke belasting om ruim 2000 keer 2 MB te 
moeten versturen (laat staan als je die limiet nog hoger zou zetten 
zoals Michel voorstelde).

Graag hoor ik dus andere toepassingen waar attachments nuttig voor 
kunnen zijn waar ik nu niet aan gedacht heb, want anders zie ik de 
meerwaarde eigenlijk niet. Volgens mij levert het vooral bestanden op 
die per ongeluk naar de hele lijst gestuurd worden ipv direct naar de 
bedoelde geadresseerde(n). Dit zie ik ook bij andere discussielijsten 
waar ik lid van ben, waarbij het al mogelijk is om bijlagen mee te 
sturen.

Met vriendelijke groet,

Sjors Clemens


Quoting Michel Wesseling <[log in to unmask]>:

> Beste Arno,
>
> 1. goed plan: doen.
> 2. waarom de 2Mb beperking? Ik snap best dat er één of andere limiet 
> moet komen, maar 2Mb klinkt mij wel erg 1988 in de oren. Een foto is 
> vaak al 2,4, een pdf rond 1,95 en wat te denken van een werkelijk 
> leuk bestand?
>
> Als er vanuit de listserv geen bezwaren tegen UNLIMITED zijn, waarom niet?
>
> En ja: laten we het over en maand of zes even evalueren.
>
> Met groet,
> Michel
>
> NEDBIB Lijstbeheerders schreef:
>> Zeer geachte collega's,
>>
>> Ik ben voornemens een beleidslijn aangaande het gebruik van  
>> NEDBIB-L te wijzigen en wil graag jullie mening polsen.
>>
>> *** Voorstel:
>>
>> - voortaan toestaan dat er met de mail berichten attachments
>>  meegestuurd mogen worden.
>> - de maximum omvang van een mail incl attachment vast te
>>  stellen op 2Mb
>> - na 6 maanden evalueren en eventueel herzien.
>>
>> *** Overweging:
>>
>> Tot op heden was het meesturen van attachments niet toegestaan  
>> teneinde de verspreiding van virussen/trojans e.d. tegen te gaan.  
>> Dat was een uitstekende beslissing, maar in de loop der tijd is de  
>> bescherming tegen virussen en ander internetkwaad dermate goed  
>> geworden dat het gevaar min of meer beheersbaar is. Daarnaast is er 
>> een toenemende behoefte ook attachments mee te kunnen sturen met  
>> een posting.
>>
>
> ____________________________________________________________
>    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
> Aanmelden? Afmelden? Info? Zie de NEDBIB-L website op
> http://nedbib.reuser.biz/
>   lijstbeheerder: Arno H.P. Reuser  [log in to unmask]
>
>    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
> Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
>               Houd hier a.u.b. rekening mee!

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
Aanmelden? Afmelden? Info? Zie de NEDBIB-L website op http://nedbib.reuser.biz/
   lijstbeheerder: Arno H.P. Reuser  [log in to unmask]

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier a.u.b. rekening mee!