Print

Print


Beste Arno,

1. goed plan: doen.
2. waarom de 2Mb beperking? Ik snap best dat er één of andere limiet
moet komen, maar 2Mb klinkt mij wel erg 1988 in de oren. Een foto is
vaak al 2,4, een pdf rond 1,95 en wat te denken van een werkelijk leuk
bestand?

Als er vanuit de listserv geen bezwaren tegen UNLIMITED zijn, waarom niet?

En ja: laten we het over en maand of zes even evalueren.

Met groet,
Michel

NEDBIB Lijstbeheerders schreef:
> Zeer geachte collega's,
>
> Ik ben voornemens een beleidslijn aangaande het gebruik van NEDBIB-L
> te wijzigen en wil graag jullie mening polsen.
>
> *** Voorstel:
>
> - voortaan toestaan dat er met de mail berichten attachments
>  meegestuurd mogen worden.
> - de maximum omvang van een mail incl attachment vast te
>  stellen op 2Mb
> - na 6 maanden evalueren en eventueel herzien.
>
> *** Overweging:
>
> Tot op heden was het meesturen van attachments niet toegestaan
> teneinde de verspreiding van virussen/trojans e.d. tegen te gaan. Dat
> was een uitstekende beslissing, maar in de loop der tijd is de
> bescherming tegen virussen en ander internetkwaad dermate goed
> geworden dat het gevaar min of meer beheersbaar is. Daarnaast is er
> een toenemende behoefte ook attachments mee te kunnen sturen met een
> posting.
>

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
Aanmelden? Afmelden? Info? Zie de NEDBIB-L website op http://nedbib.reuser.biz/
   lijstbeheerder: Arno H.P. Reuser  [log in to unmask]

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier a.u.b. rekening mee!