Print

Print


Akkoord.

Bedankt voor je genuanceerde antwoord.


Op 16-03-09 heeft IJsenbruk, J.M. (Anne-Marie) <[log in to unmask]> het
volgende geschreven:
>
> Beste LostlibrarianOfLove,
> je naam vind ik leuk, maar om de inhoud van je colums daar kan ik nog niet
> echt om lachen. De bibliotheekwereld zit volgens mij te springen om
> kritische geluiden, op humoristische wijze gebracht, over allerlei
> ontwikkelingen vanuit een bibliotheekperspectief bekeken. Wat mij betreft,
> iets in de trant van Geen Stijl en liefst open en transparant. En als het te
> ongenuanceerd is, dan krijg je daar wel commentaar op, maar een column
> zonder inhoud daar zit niemand op te wachten. Sorry, maar als je op deze
> wijze doorgaat, dan ga ik je voortaan ongelezen weggooien en als meer mensen
> dat doen, dan is dat toch een gemiste kans?
>
> groeten van Anne-Marie
>
> .
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: Discussielijst voor Bibliothecarissen en Informatieprofessionals
> [mailto:[log in to unmask]]Namens H lostlibrarianoflove
> Verzonden: maandag 16 maart 2009 12:04
> Aan: [log in to unmask]
> Onderwerp: [NEDBIB-L] LostLibrarianOfLove Internationaal BV
>
>
> Momenteel werk ik aan een cursus Columns schrijven voor een Binnenlandse
> VeiligheidsOrganisatie (BVOrg) van een Buitenland. Ze waren onder de indruk
> van mijn vermogen om bezorgde hoogopgeleide mensen te ondersteunen.
>
> Zelfs mijn handicap om mensen te kwetsen, zoals medisch specialisten, is
> bruikbaar: ze gaan me detachteren bij de tegenstander. Als het fout gaat
> kan ik wellicht als buffer dienen (Kop Van Jut?).Contractueel is mijn
> juridisch adviseur daar alleen nog niet helemaal uit.
>
> Als tegenprestatie mag ik hun humor leren kennen, waarmee ik U dan
> wekelijks
> een programma kan aanbieden. Octrooi op deze aanpak is volgens mijn jurist
> niet nodig, omdat u als Nederlander toch per definitie zal dwarsliggen. Zo
> gaat mijn jurist natuurlijk never nooit binnenlopen!
>
> Voor een deel help ik mensen om te werken met bestanden. Het is met
> gecombineerde bestanden hetzelfde als met rekenmachines: op den duur
> vergeet
> je om zelf na te denken. Ik mag ze proberen te ontregelen.
>
> We werken in een team en er is veel zorg voor elkaar. Het toezicht regelen
> we gewoon zelf, zodat we U optimaal terzijde staan. En als ik het echt even
> zat ben kan ik altijd nog de honden uitlaten of de gevangenen te eten
> geven.
>
>
> Zo komt het toch nog allemaal goed!
>
> ____________________________________________________________
>    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
> Aanmelden? Afmelden? Info? Zie de NEDBIB-L website op
> http://nedbib.reuser.biz/
>   lijstbeheerder: Arno H.P. Reuser  [log in to unmask]
>
>    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
> Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
>               Houd hier a.u.b. rekening mee!
>
> Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
> niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
> wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
> verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van
> welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
> elektronisch verzenden van berichten.
>
> This message may contain information that is not intended for you. If you
> are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
> requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
> liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
> electronic transmission of messages.
>
> ____________________________________________________________
>    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
> Aanmelden? Afmelden? Info? Zie de NEDBIB-L website op
> http://nedbib.reuser.biz/
>   lijstbeheerder: Arno H.P. Reuser  [log in to unmask]
>
>    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
> Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
>               Houd hier a.u.b. rekening mee!
>

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
Aanmelden? Afmelden? Info? Zie de NEDBIB-L website op http://nedbib.reuser.biz/
   lijstbeheerder: Arno H.P. Reuser  [log in to unmask]

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier a.u.b. rekening mee!