Print

Print


Momenteel werk ik aan een cursus Columns schrijven voor een Binnenlandse
VeiligheidsOrganisatie (BVOrg) van een Buitenland. Ze waren onder de indruk
van mijn vermogen om bezorgde hoogopgeleide mensen te ondersteunen.

Zelfs mijn handicap om mensen te kwetsen, zoals medisch specialisten, is
bruikbaar: ze gaan me detachteren bij de tegenstander. Als het fout gaat
kan ik wellicht als buffer dienen (Kop Van Jut?).Contractueel is mijn
juridisch adviseur daar alleen nog niet helemaal uit.

Als tegenprestatie mag ik hun humor leren kennen, waarmee ik U dan wekelijks
een programma kan aanbieden. Octrooi op deze aanpak is volgens mijn jurist
niet nodig, omdat u als Nederlander toch per definitie zal dwarsliggen. Zo
gaat mijn jurist natuurlijk never nooit binnenlopen!

Voor een deel help ik mensen om te werken met bestanden. Het is met
gecombineerde bestanden hetzelfde als met rekenmachines: op den duur vergeet
je om zelf na te denken. Ik mag ze proberen te ontregelen.

We werken in een team en er is veel zorg voor elkaar. Het toezicht regelen
we gewoon zelf, zodat we U optimaal terzijde staan. En als ik het echt even
zat ben kan ik altijd nog de honden uitlaten of de gevangenen te eten geven.


Zo komt het toch nog allemaal goed!

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
Aanmelden? Afmelden? Info? Zie de NEDBIB-L website op http://nedbib.reuser.biz/
   lijstbeheerder: Arno H.P. Reuser  [log in to unmask]

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier a.u.b. rekening mee!