Print

Print


Maarifa, www.maarifa.be, biedt de komende maanden weer enkele interessante
workshops, mastrerclasses en intervisiebijeenkomsten aan voor
bibliothecarissen, informatiespecialisten, documentalisten en andere
geïnteresseerden.

Hieronder een overzicht van het aanbod.

Vvoor een overzicht van alle nog geplande workshops en gedetailleerde
informatie, kijk op onze website onder workshops, - algemeen overzicht of
plak deze link in je browser:
http://www.maarifa.be/index.php/workshops-mainmenu-57/algemeen-overzicht.html


28 april : Hou het ongrijpbare in de hand : de informatie audit

7 mei en 12 juni (maar ook apart te volgen!) :Klanten en klachten (twee
verschillende aspecten!)

19 mei: Efficiënter werken met de Getting Things Done -methode

26 mei: Stilstaan bij collectiemanagement : intervisiebijeenkomst voor
collectievormers

2 juni : Masterclass Corporate blogging

18 juni : In één dag aan de slag met Kennismanagement

19 juni : De strategische aanpak van Web 2.0

26 juni: Opstellen van een marketingplan voor de bibliotheek

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
Aanmelden? Afmelden? Info? Zie de NEDBIB-L website op http://nedbib.reuser.biz/
   lijstbeheerder: Arno H.P. Reuser  [log in to unmask]

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier a.u.b. rekening mee!