Op 18-07-2008 is de Aankondiging van een opdracht met betrekking tot

Trade Port Noord Archeologische Opgraving Bedrijventerrein

geplaatst op de http://www.aanbestedingskalender.nl.

 

Contactpersoon: mw. K.Leijnse

E: [log in to unmask]

 

Gegadigden, of combinaties daarvan, dienen de Aanbestedingsleidraad en

het Bestek Trade Port Noord Archeologische Opgraving Bedrijventerrein, opgraving Middeleeuwse hoeven te verkrijgen via http://www.aanbestedingskalender.nl.

 

De werkzaamheden bestaan uit het verrichten van een archeologische opgraving van de als behoudenswaardig geselecteerde vindplaatsen en bijbehorende rapportage. Het onderzoek vindt plaats

binnen deelgebieden A, C en E “Bedrijventerrein Trade Port Noord Venlo”, de globale omvang bedraagt 49.775 mē.

 

Gunningcriterium:

Laagste prijs

 

Gestandsdoeningstermijn:

90 dagen vanaf de uiterste datum voor ontvangst van de offertes.

 

Bij de uitvoering, dient rekening te worden gehouden met volgende fasering:
Opgraving: Aanvang medio oktober 2008, afronding medio januari 2009;

Oplevering rapportage: 12 maanden na afronding veldwerk.

 

Uiterste termijn voor ontvangst van de inschrijvingen:

De inschrijvingen dienen uiterlijk woensdag 10 september  2008 om 14.00 uur

te zijn ontvangen door de gemeente Venlo, Peperstraat 10 te Venlo.