Print

Print


Namens: Juke Dijkstra [mailto:[log in to unmask]] 
 

De Contactdagen van Belgische en Nederlandse Archeologen en
Bouwhistorici worden dit keer vanwege het tienjarige bestaan van het
Archeologisch Dienstencentrum (ADC) georganiseerd door het ADC in
samenwerking met de Gemeentelijke Archeologische Dienst Amersfoort. De
Contactdagen zullen op 7 en 8 februari 2008 in de Sint Aegtenkapel te
Amersfoort worden gehouden. Via de website van ADC ArcheoProjecten
(www.archeologie.nl: 'Actueel') is meer informatie over de Contactdagen,
de thema's en de inschrijving te vinden. 

Wij verzoeken iedereen die een lezing wil houden dit voor 15 november
a.s. via het aanmeldingsformulier kenbaar te maken. Geef aan wat de
titel is van uw beoogde voordracht en geef een korte schets van de
inhoud.
                        
De directe link naar het nieuwsitem is
http://www.archeologie.nl/nieuws/Contactdagen231007.html

De directe link naar de online pdfs zijn:
http://www.archeologie.nl/nieuws/Contactdagenthemas.pdf
http://www.archeologie.nl/nieuws/inschrijfformulier.pdf
http://www.archeologie.nl/nieuws/Hotellijst.pdf