Print

Print


Van: Benedict Goes [mailto:[log in to unmask]]


Oproep lezingen Reuvensdagen

Hierbij een herhaalde oproep voor het indienen van voorstellen voor lezingen tijdens de Reuvensdagen 2007.

Door een technische storing was het enige tijd lastig mij per e-mail te bereiken. Daarom herinner ik langs deze weg de mensen die van plan zijn een voorstel in te dienen, dat alsnog te doen via [log in to unmask] en wel vr maandag 9 juli a.s. 

Alleen indien je nog geen bevestiging van je eerdere e-mail hebt ontvangen, wil ik je verzoeken mij nogmaals te e-mailen.
 

Hartelijke groet,

Benedict Goes

Erfgoed Nederland
Herengracht 474
1017 CA Amsterdam
tel: (020) 716 73 50
fax: (020) 716 73 55
[log in to unmask]
www.erfgoednederland.nl
KvK-nummer: 34262241