Print

Print


Ontwerp KNA Waterbodems vrijgegeven voor commentaar

From: Esther Wieringa [mailto:[log in to unmask]]


Ontwerp KNA Waterbodems vrijgegeven voor commentaar

Het CCvD Archeologie heeft het ontwerp van de KNA Waterbodems (voorheen de Maritieme KNA), versie 3.0, op 4 juni 2007 vrijgegeven voor kritiek. Het ontwerp ligt van 30 juli tot en met 17 september 2007 ter inzage. De SIKB nodigt alle belanghebbende partijen uit om hierop te reageren. Hiervoor kunt u gebruik maken van het format reactieformulier. Het College betrekt de ingekomen reacties bij de vaststelling van de definitieve versie.

De KNA Waterbodems vormt de basis voor uitvoerders van archeologisch onderzoek onder het wateroppervlak om te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen zoals die door het ministerie van OCW zijn gesteld in de beleidsregels en vergunning. Daarnaast bevat de KNA kwaliteitseisen aan het beheer van archeologische documentatie en vondstmateriaal. Het ontwerp, het reactieformulier en meer informatie over het doel en de werkwijze van totstandkoming van de herziene versie kunt u terug vinden op www.sikb.nl.

Met vriendelijke groet,

Esther Wieringa
Programmasecretaris Archeologie SIKB
Postbus 420
2800 AK Gouda
Telefoon 0182 - 540675
Mobiel:  06 220 64 928
Telefax 0182 - 540676
Email: [log in to unmask]
Algemeen: [log in to unmask]