Print

Print


Van: Hemmy Clevis [mailto:[log in to unmask]] 


Contactdagen Belgisch-Nederlandse middeleeuwse archeologen en bouwhistorici

Na Zwolle, Eindhoven, Antwerpen en Venlo gaan de Contactdagen voor Belgisch-Nederlandse middeleeuwse archeologen en bouwhistorici (BNA) in 2007 door te Brugge.

Naar goede gewoonte wordt het een tweedaagse aangelegenheid die doorgaat op 1 en 2 februari 2007.

Op beide dagen komt recent onderzoek aan bod, met daarbij speciale aandacht voor de bouwhistorie en de resultaten uit de Brugse regio. 

Tijdens de contactdagen wordt aan de deelnemers de gelegenheid geboden om de tentoonstellingen "Geloof en Geluk. De middeleeuwse pin: laat u (n)iets op de mouw spelden" en "De Schoonheid en De Waanzin-Filips de Schone. Koning van Castilië en laatste Hertog van Bourgondië (Brugge, 1478–Burgos, 1506)" te bezoeken.
 
Deelnemers die vakliteratuur willen verkopen, wordt hiervoor de gelegenheid geboden. Kunt u ons dit van tevoren per e-mail laten weten?

Locatie:
Het Grootseminarie
Potterierei 72
8000 Brugge
Ligging en bereikbaarheid: www.grootseminariebrugge.be/index2.htm

Logies: 
Voor hotelreserveringen te Brugge: http://www.brugge.be/internet/nl/toerisme/logies_restaurants/hotels.htm 

Inschrijven:
Inschrijven kan door opgave van naam + adres + datum/data op volgend email-adres:
mailto:[log in to unmask]

Kosten deelname:
Donderdag 1/2: 25€ - vrijdag 2/2: 20€

Gelieve het verschuldigde bedrag met vermelding van naam + adres + bna + datum/data over te schrijven. Nederlandse deelnemers kunnen dit bedrag overmaken op giro 703734 van de Stichting Promotie Archeologie. Belgische deelnemers kunnen het bedrag storten op de Belgische girorekening van dezelfde Stichting: 000-1648363-42. Sprekers betalen geen inschrijvingskosten.

Programma:

Donderdag 1 februari

10.30 – 11.00 Koffie
11.00 – 11.15 Welkom
11.15 – 11.45 Wolververs te Brugge (Jessica Vandevelde)
11.45 – 12.15 Een vroege pottenbakkersoven te Brugge (Janiek De Gryse)
12.15 – 12.45 Opgraving Middelburg berghuis Kazerne (Sebastiaan Ostkamp en Jouke Dijkstra)
12.45 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.15 Evolutie en sociale differentiatie van de wooncultuur in Brugge. De kruisbestuiving tussen archeologisch, bouwhistorisch en bronhistorisch onderzoek (late middeleeuwen tot 19de eeuw). (Heidi Deneweth)
14.45 – 15.15 Het Brugse Prinsenhof (Bieke Hillewaert)
15.15 – 15.45 Brugge Culinair: een leuk arrangement in België! (Koen Deforce, Anton Ervynck, An Lentacker, Henk van Haaster & Wim Van Neer)
15.45 – 16.15 Thee
16.15 – 18.30 Monumentenwandeling (Brigitte Beernaert e.a.)
18.30     Ontvangst op het Stadhuis met aansluitend receptie

Vrijdag 2 februari

9.30 – 10.00  Koffie
10.00 – 10.30 Landelijke bewoning uit de volle en late middeleeuwen in de Zeebrugse achterhaven (Wouter De Maeyer, Jan Huyghe)
10.30 – 11.00 Vroegmiddeleeuwse bewoning in de Brugse regio (Yann Hollevoet)
11.00 – 11.30 Op zoek naar complementariteit in het landschap: een curtis en een feodale site te Snellegem magnetometrisch belicht. (Dries Tys, M. Mc Cormick & J. Henning)
11.30 – 12.00 De archeologie van stad en platteland en de late middeleeuwen: de start van een synthese (Nico Arts)
12.00 – 12.30 Laatmiddeleeuws riembeslag uit het verdronken land. (Annemarieke Willemsen)
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.00 Schone schijn en vuile scherven. Rijk en arm in de eerste helft van de 17de eeuw (Peter Bitter)
14.00 – 14.30 Zerken en graven. Archeologisch onderzoek in de Nieuwezijds kapel te Amsterdam (Ranjith Jayasena en Jerzy Gawronski)
14.30 – 15.00 The role of Brian Spencer for medieval archaeology (Sara Blicks) (onder voorbehoud)
15.00 – 15.30 Thee
Aansluitend bezoek aan de tentoonstellingen "Geloof en geluk. De middeleeuwse pin: laat u (n)iets op de mouw spelden" (inleiding door Jos Koldeweij) en "De Schoonheid en De Waanzin-Filips de Schone. Koning van Castilië en laatste Hertog van Bourgondië (Brugge, 1478–Burgos, 1506)".