Print

Print


From: Cindy Averbeek [mailto:[log in to unmask]] 
 

Het Vakteam Archeologie Delft is onlangs verhuisd naar een nieuwe locatie. 

Het postadres is ongewijzigd gebleven: 
Postbus 53 
2600 AB DELFT 

Het nieuwe bezoekadres is: 
Röntgenweg 1 
2624 BD DELFT 

Telefonisch zijn wij bereikbaar op telefoonnummer: 015-269 84 30 

Groeten,
Vakteam Archeologie