Print

Print


From: amj.derks [mailto:[log in to unmask]] 


16e Archeologie & Theorie Symposium
Archeologisch Centrum  Vrije Universiteit Amsterdam en
Stichting Archaeological Dialogues

Symposium Materiële cultuur en tekst
Vrijdag 19 Januari 2007
Atrium, Medische Faculteit
Van Boeckhorststr. 7


Op 18 en 19 januari 2007 organiseert het Archeologisch Centrum van de Vrije
Universiteit in samenwerking met de Stichting Archaeological Dialogues het
16de Archeologie & Theorie Symposium. 

Traditiegetrouw strekt het congres zich uit over twee dagen. De eerste dag
is gereserveerd voor workshops waar junior-onderzoekers de gelegenheid zal
worden geboden met archeologen vanuit diverse specialisaties, periodes en
instituten in een informele sfeer te discussiëren over onderwerpen die aan
het eigen onderzoek raken. Het traditionele symposium vindt deze keer plaats
op de tweede dag, vrijdag 19 januari 2007.

Als thema voor de lezingendag is gekozen voor Materiële cultuur en Tekst. De
thema's strekken zich uit van de pre-Columbiaanse archeologie van de Cariben
en de postmiddeleeuwse archeologie van onze historische binnensteden tot de
archeologie en geschiedenis van het Assyrisch koninkrijk, Homerisch
Griekenland en de Romeinse provincie. Het programma van de lezingendag is
hieronder weergeven.

Bent u geïnteresseerd in deelname aan een of meer van de workshops of aan
het bijwonen van de lezingendag, dan wordt u vriendelijk verzocht u vóór 15
januari 2007 aan te melden bij Antoine Mientjes ([log in to unmask]) Het
inschrijvingsformulier en details over betaling van deelnamekostenen wijze
van betalen zijn te vinden op www.acvu.nl/nieuws -> 16de ARcheologie &
Theorie Symposium.

Antoine Mientjes


Programma

10:00–10.30 ontvangst, koffie
10:30-10:40 opening door de voorzitter van de Stichting Archaeological
Dialogues
10:40-11:20 Willem Frijhoff (VU): Vuile handen of een reine geest? De
geschiedenis herplaatst tussen tekst, materie en beeld
11.20–11:45 discussie (discussiant Arnold Carmiggelt, BOOR)
11:45–12:15 Jimmy Mans (UL): De tirannie van het beeld in de Caribische
archeologie
12:15–12:35 discussie (discussiant Adriana Churampi Ramírez, UL)
12:35–13:45 lunchpauze
13:45–14:15 Jan Paul Crielaard (VU): Tussen oraliteit en geletterdheid:
objecten als informatiedragers in Homerisch en Archaïsch Griekenland
14.15–14.35 discussie 
14:35–15:05 Ton Derks (VU): Van toga tot terracotta: naar een
historisch-antropologische studie van het volwassenwordingsritueel in het
Romeinse rijk
15.05–15:25 discussie 
15.25–15.50 theepauze
15.50–16:20 Peter Akkermans (UL) /Frans Wiggermann: De brieven van de
grootvizier: archeologie en teksten in Laat-Bronstijd Tell Sabi Abyad, Syrië
16:20–16.40 discussie 
16.40–17:00 algemene discussie onder leiding van Jan Kolen
Dagvoorzitter: Antoine Mientjes