Print

Print


From: Marc Lodewijckx [mailto:[log in to unmask]] 
 

Beste collega's, beste vrienden,

De jaarlijkse contactdag voor Romeinse archeologie zal volgend jaar doorgaan
op zaterdag 21 april 2007 in de Moulins de Beez (langs de Maas,
stroomafwaarts van Namen). De bedoeling van deze Romeinendag is een forum te
bieden voor collegiale contacten en uitwisseling van informatie voor
iedereen met belangstelling voor de Romeinse archeologie van onze streken.

Wij nodigen U graag uit om op deze dag een lezing te geven, een poster te
presenteren of een geschreven bijdrage tot de brochure te leveren. De
mededelingen hebben bij voorkeur betrekking op archeologische onderzoek
uitgevoerd in 2006 of op recent afgesloten onderzoeksprojecten van enige
omvang. Het organisatiecomité wenst ook dat de bijhorende brochure een zo
volledig mogelijk overzicht zou bieden van alle recente ontdekkingen en
uitgevoerd onderzoek i.v.m. de Romeinse periode in België. Tevens wenst zij
er een zo exhaustief mogelijke bibliografie van publicaties van de laatste
vijf jaar in op te nemen. 

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Marie-Hélène Corbiau, MRW,
Direction de l'Archéologie, rue des Brigades d'Irlande 1, 5100 Jambes,
mailto:[log in to unmask] en dit vóór 2 januari 2007.

De teksten voor de brochure dienen vóór 15 maart 2007 in een Word-bestand
als ‘Uwnaam’.doc bezorgd te worden aan volgende adres:
mailto:[log in to unmask] De bijdragen bevatten 3000 tot maximum
10.000 tekens en kunnen worden voorzien van voetnoten en illustraties.
Illustraties, in formaat tiff, jpeg, ai of eps, dienen genummerd te zijn en
in een afzonderlijk bestand opgestuurd te worden. De onderschriften dienen
in een Word-bestand als ‘Uwnaam’onderschriften.doc overgemaakt te worden. De
organisatie behoudt zich het recht voor om een selectie te maken in de
voorgestelde lezingen en bijdragen en zullen U daarover berichten.

Het inschrijvingsgeld, inclusief de brochure, werd vastgesteld op 10 euro
(zonder lunch). Wij rekenen op uw aanwezigheid en bereidwillige medewerking.

Namens de organisatie


Arjen Bosman (RUGent), Raymond Brulet (UCL), Wim De Clercq (RUGent),
Marie-Hélène Corbiau (MRW/FUNDP), Stéphane Demeter (MRBC), Marc Lodewijckx
(KUL), Claire Massart (MRAH-KMKG), Nicolas Paridaens (ULB), Georges Raepsaet
(ULB), Alain Vanderhoeven (VIOE), Fabienne Vilvorder (UCL)