Print

Print


aladin

Collega's

De laatste tijd zijn een aantal "al@din" onderwerpen via de Ned-Bib lijst langs gekomen.
Ik vind dat gunstig , want bijdragen uit de Openbare bibliotheken, vooral als ze te maken hebben met het inlichtingenwerk in alle facetten interesseren mij.

Toch vraag ik mij of of deze onderwerpen (huiswerkvragen, al@din-lokaal, bijlage meesturen) als ze (ook) via de aladinmailinglijst gesteld worden niet meer discussie zouden opleveren? Ik heb hiervoor de volgende redenen.

1: Ik denk namelijk dat juist collega's, die in de praktijk zowel het fysieke als het digitale inlichtingenwerk uitvoeren weinig naar de Ned-Biblijst kijken. Ik durf dat te zeggen omdat tijdens de cursus Digitaal Inlichtingenwerk, waar ik aan deelnam (de pilot) de docent bij module B het als een opdracht gaf om je aan te melden bij de Ned.Biblijst en daar actief iets mee te doen. Tot mijn verbazing merkte ik dat het voor de meesten echt alleen een opdracht was.

Als co÷rdinator probeer ik uiteraard, dat wat ik op de lijst tegenkom door te spelen.

 2 : De aangekaarte voorbeelden tonen dat men op lokaal, regionaal of provinciaal niveau verschillend omgaat met de afspraken betreffende een landelijke dienst. Dat de mogelijkheden (zeker wat betreft personele formatie) per deelnemende lokale bibliotheek hierbij een rol spelen lijkt mij duidelijk.

Daarom des te meer wil ik pleiten zoveel mogelijk de goede ideeŰn /verbeteringen met elkaar te delen, waarbij ik er van uit ga dat het provinciaal management al op een ander manier ge´nformeerd is en dat zij dit in hun overleggen meenemen met het doel om met elkaar landelijke afspraken te hanteren.


Met vriendelijke groet,

Conny van Dooren
Specialist Informatiedienstverlening
Bibliotheek Zoetermeer
tel.: 079-341 20 34  toestel 212 (ma t/m do)
[log in to unmask]____________________________________________________________ Dit bericht is verzonden via [log in to unmask] NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l lijstbeheerder: Henk Matthezing [log in to unmask]

EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller Houd hier s.v.p. rekening mee!