Print

Print


Onder de verzamelnaam 'Bibliotheekvernieuwing' worden vele nieuwe initiatieven ontwikkeld om de openbare bibliotheek aantrekkelijker te maken voor de inwoners in het werkgebied. Een van deze initiatieven betreft de invoering van een Gezondheids Informatie Punt in verschillende bibliotheken. Zijn er in den lande al 'harde' gegevens bekend m.b.t. het gebruik van een dergelijk GIP? Zijn er criteria geformuleerd wanneer een GIP een succes is?

mailto:[log in to unmask]

____________________________________________________________
    Dit bericht is verzonden via [log in to unmask]
         NEDBIB-L website http://www.kb.nl/nedbib-l
    lijstbeheerder: Henk Matthezing [log in to unmask]

    EEN ANTWOORD GAAT STANDAARD NAAR ALLE LIJSTDEELNEMERS
 Wellicht is uw antwoord alleen zinvol voor de vragensteller
               Houd hier s.v.p. rekening mee!